گلوله های جدید اسرائیلی


1521 بازدید

گلوله های جدید اسرائیلی

بخش مهمات سازی سبک ارتش رژیم اشغالگر قدس ادعا کرد:گلوله ای ساخته است که توانائی اصابت دقیق هدف را بیشتر از هر گلوله دیگر داراست.

به گزارش خبرگزرای قدس (قدسنا)بنقل از شبکه 2تلوزیون رژیم صهیونیستی، این گلوله بهینه سازی شده را تک تیراندازان استفاده میکنند وقرار است درآینده دراختیار یگان های ویژه و تک تیراندازان ارتش رژیم صهیونیستی قرار بگیرد.

این گلوله موسوم به رازورکور" Razor Core "دارای قطری برابر 5.56 میلی متربوده وهدف را در600متری ازپای درمیاورد با کالیبرهای بسیاری از اسلحه ها سازگاری دارد به طوری که برای استفاده از این نوع فشنگ لازم نیست تغییراتی در اسلحه های کنونی مورد استفاده ارتش رژیم صهیونیستی داده شود. تفنگ های M4 و M16. از جمله اسلحه هایی هستند که درآینده از گلوله های جدید استفاده خواهند کرد.


قدسنا