کتاب «مقاومت و دیپلماسی نهضتی» منتشر شد


کتاب «مقاومت و دیپلماسی نهضتی» منتشر شد

کتاب «مقاومت و دیپلماسی نهضتی؛ تحولات، فرصت‌ها و چالش‌ها» به قلم دکتر روح الله قادری کنگاوری در 293 صفحه توسط دانشگاه جامع امام حسین (ع) منتشر شد.

به گزارش  روح الله قادری کنگاوری نویسنده کتاب «مقاومت و دیپلماسی نهضتی؛ تحولات، فرصت‌ها و چالش‌ها» با بیان اینکه این اثر برای اولین بار دیپلماسی نهضتی را با زبان علمی و کاربردی در کشور ارائه کرده است گفت: مقاومت‌پژوهی و مطالعات نهضتی، مؤثرترین و حساس‌ترین حوزه مطالعات امنیتی و راهبردی کشور است و با وجود این‌که دیپلماسی نهضتی یکی از تأثیرگذارترین حوزه‌های اجرایی در سیاست خارجی انقلاب اسلامی‌ است و مستقیماً بر منافع ملی و امنیت ملی کشور تأثیرگذار است، اما متأسفانه هنوز در نظام آموزشی و پژوهشی کشور مقاومت پژوهی و مطالعات نهضتی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.

وی با تشریح شش فصل این کتاب افزود: در فصل اول با عنوان «مبانی و چارچوب نظری مقاومت»، نظریه های الهیات رهایی‌بخش، انتقادی، پسااستعماری، امنیت هستی‌شناختی، موازنه تهدید و در نهایت نظریه مقاومت تشریح و تبیین شده است.

وی ادامه داد: در فصل دوم «گفتمان مقاومت و نهضت‌های آزادی‌بخش»، تحلیل گفتمان انقلاب اسلامی‌ بر محور مقاومت، انواع نهضت‌های آزادیبخش و جایگاه آن در حقوق بین الملل و نسبت آن با تروریسم،  و همچنین جایگاه مقاومت در قرآن، کلام امامین انقلاب اسلامی و نیز در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است.

روح الله قادری کنگاوری با اشاره به فصل سوم کتاب با موضوع «دیپلماسی نهضتی و  سیاست خارجی جمهوری اسلامی» گفت: این فصل به بررسی و تحلیل انواع دیپلماسی رسمی، دیپلماسی عمومی و دیپلماسی پنهان پرداخته شده و ضمن تعریف مفهوم دیپلماسی نهضتی به بررسی جایگاه آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.

وی ادامه داد: در فصل چهارم «راهبرد و ره‌نگاشت دیپلماسی نهضتی»، چهار راهبرد صدور انقلاب، عمق‌بخشی خارجی، الهام‌بخشی، و راهبرد ترکیبی (هیبردی) مورد اشاره قرار گرفته و ره‌نگاشت نهضتی در شش گام گفتمان‌سازی، شبکه‌سازی،جریان‌سازی، جنبش‌سازی، نظام‌سازی  و تمدن‌سازی بررسی و تحلیل شده است.

نویسنده کتاب «مقاومت و دیپلماسی نهضتی؛ تحولات، فرصت‌ها و چالش‌ها» با اشاره به فصل پنجم و ششم کتاب گفت: در فصل پنجم نیز با عنوان «چالش‌های دیپلماسی نهضتی» به برخی از چالش های دیپلماسی نهضتی چون مسأله مداهنه، انفعال دیپلماتیک، استسهال مذهبی، نرمالیزاسیون بین‌المللی و مسائلی از این قبیل اشاره شده است و در نهایت در فصل ششم با عنوان «جمع‌بندی»، حرکت رو به جلو دیپلماسی نهضتی در گام دوم انقلاب با بیان ضرورت تشکیل دولت مقاومت و پیشرفت مورد تاکید قرار گرفته است.


خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)