برای ثبت جنایت آمریکا در تاریخ

اسامی شهدا حمله ناو آمریکایی وینسنس به هواپیمای مسافربری ایران

گرامیداشت یاد مسافران پرواز هواپیمای ایران ایر به شماره 655


اسامی شهدا حمله ناو آمریکایی وینسنس به هواپیمای مسافربری ایران

همه ساله در دوازدهم تیرماه یاد و خاطر مسافران مظلوم  پرواز هواپیمای ایران ایر به شماره 655 که با شلیک موشک ناو وینسنس آمریکا به شهادت رسیدند ،گرامی داشته می شود . در این جدول اسامی آنها بصورت یکجا گردآمده است تا یکبار دیگر نام این مظلومان که 66 کودک در میان آنها بود در صفحات مجازی هم  باقی بماند . 


اسامی قربانیان جنایت آمریکا صفحه دوم

اسامی قربانیان جنایت آمریکا صفحه سوم

اسامی قربانیان جنایت آمریکا صفحه چهارم

اسامی قربانیان جنایت آمریکا صفحه پنجم