تحریم اسرائیل توسط اروپا با چراغ سبزآمریکا


1015 بازدید

تحریم اسرائیل توسط اروپا با چراغ سبزآمریکا

یک رسانه صهیونیستی ادعاکرد وزیرامورخارجه آمریکا موجب افزایش فشارهای اتحادیه اروپا به اسرائیل شده است.

بگزارش خبرگزاری قدس(قدسنا)کانال7تلویزیون رژیم اسرائیل عصر دیروز(سه شنبه) اعلام کرد:دولت آمریکا و بخصوص"جان کری" وزیر امورخارجه اینکشور باعث تشدید فشارهای اتحادیه اروپا علیه اسرائیل شده است.

این رسانه صهیونیستی تاکید کرد:وزیر امور خارجه آمریکا شرکت های اروپایی را به تحریم شرکتهای فعال درزمینه شهرک سازیهای رژیم اشغالگر تشویق میکند.

کانال 7رژیم صهیونیستی افزود:جان کری بدنبال افزایش اختلافات بین فلسطینیها واسرائیل در مذاکرات سازش،بر شرکتهای تجاری اروپایی فشار آورده است تا رابطه خود را با شرکت های اسرائیلی قطع کنند.

برخی منابع خبری دیگر اسرائیلی ادعا کردند:وزیرامورخارجه آمریکا هشدار داده است در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات سازش شرکتهای اروپایی روابط خودرا با شرکتهای تجاری اسرائیلی که درزمینه شهرک سازی فعالیت میکنندقطع خواهند کرد.


قدسنا