اختلاف 6 میلیون دلاری همسر حسنعلی منصور با پدرشوهرش!


1444 بازدید

اختلاف 6 میلیون دلاری همسر حسنعلی منصور با پدرشوهرش!
تاریخ:13/4/44
شماره: 626/322

در بعضی از محافل تهران شنیده می‌شود که بین همسر شادروان حسنعلی منصور (نخست‌وزیر فقید ایران) و علی منصور (منصورالملک) پدر مرحوم منصور اختلاف شدیدی در کشور سوئیس ایجاد شده است. علت اختلاف این است که همسر مرحوم منصور مدعی شده که مرحوم منصور مبلغ شش میلیون دلار وجه نقد در یکی از بانکهای سوئیس داشته و مبلغ مزبور را علی منصور (منصورالملک) که مقیم کشور سوئیس است پس از فوت فرزندش از بانک مربوطه دریافت داشته و حاضر نیست آنها را به همسر آن مرحوم مسترد نماید و دریافت مبلغ شش میلیون دلار موجودی مرحوم حسنعلی منصور به وسیله پدرش به استناد وکالت‌نامه بوده و از این جهت همسر مرحوم منصور در دادگستری کشور سوئیس علیه پدر شوهر خود اقامه دعوا کرده و از طرف خود و فرزندانش وکیل گرفته تا مبلغ شش میلیون دلار مزبور را از علی منصور مطالبه و وصول کند.
به دنبال این شایعات که گفته می‌شود خبر آن در جراید خارجی نیز درج و منتشر گردیده عده‌ای از مردم نسبت به اولیای امور کشور و از جمله مرحوم منصور اظهار بدبینی و خشم می‌نمایند و می‌گویند هر یک از اولیای امور در دوره تصدی خود در مقامات مختلف سوءاستفاده‌‌های کلانی نموده و از مقامات خارجی برای عقد قراردادها و توسعه نفوذ اجنبی پولهایی می‌گیرند و برای خودشان در بانکهای خارج ذخیره می‌نمایند و موجودی مرحوم منصور در یکی از بانکهای سوئیس که آن هم بر اثر اختلاف همسر با پدرش فاش شده شش میلیون دلار بوده و ممکن است چندین میلیون دلار دیگر هم در بانکهای دیگر خارجی موجودی داشته باشد که به علت عدم اختلاف فاش نشده باشد. ضمناً گفته می‌شود دولت و مجلسین با وجود اینکه این همه موجودی نقدی مرحوم منصور از بیت‌‌المال کشور برای خود و فرزندانش پس‌انداز کرده برای همسر و فرزندان آن مرحوم و امثال ایشان مستمری قانونی تصویب می‌‌کنند.
پی‌نوشت مقام مدیریت اداره کل سوم ـ تحقیق شود، کدام جراید خارجی؟ ممکن است صحت و سقم از نمایندگی سوئیس سؤال شود. (توسط بخش 315) در این مورد اخذ دستور شود.
نسخه اول اطلاعیه با پی‌نوشت مدیریت کل اداره سوم عیناً به استحضار ریاست بخش 315 رسید.
ریاست بخش 325 جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی