نقدی بر مدخل (امام) خمینی در دایرةالمعارف تشیع (قسمت دوم)


9533 بازدید

کتاب زیر نقدی است تفصیلی بر مدخل امام خمینی در دایرةالمعارف تشیع که در سال 1380 منشر شده و تاکنون هرگز مورد نقد و ارزیابی علمی قرار نگرفته است.

 

قسمت دوم این کتاب را از اینجا می‌توانید دریافت کنید.
قسمت اول این کتاب را از اینجا می‌توانید دریافت کنید.