حمله به رئیس جمهور آمریکا


1694 بازدید

حمله به رئیس جمهور آمریکا
موضوع: مرتضى مطهرى

از: 20 ه3 تاریخ 17/10/46

به: 316 شماره: 31013/20ه3

نامبرده بالا در ساعت 30:7 روز 12/10/46 در حسینیه ارشاد بعد از نماز عید فطر بمنبر رفته و درباره وحدت اسلام صحبت نمود و در ضمن سخنان خود به بلوک غرب و سیاست رئیس جمهورى آمریکا1 حمله کرد و اظهار داشت رئیس جمهورى امریکا بین مسلمانان اختلاف انداخته و گفته است هر ملتى باید اتکاء بملیت خود داشته باشد . در پایان از نویسنده روزنامه اطلاعات2 که براى از بین بردن زبان عربى3 مقاله نوشته بود انتقاد نمود. جلسه در ساعت 00:11 خاتمه یافت و اشخاص شناخته شده عبارت بودند از : محمد و على محمدى ، حاج محمود مانیان عضو سابق جبهه ملى، فیاض بخش و یزدان پرست که از گردانندگان اصلى حسینیه ارشاد هستند.

نظریه منبع : قرار بود آقایان فلسفى. حجازى و شریعتى در روز عید فطر در حسینیه ارشاد

حضور بهم رساندند و سخنرانى نمایند ولى هیچکدام حاضر نشدند.

نسبت به شناسائى فیاض بخش و یزدان پرست در پرونده حسینیه ارشاد اقدام خواهد شد.

بایگانى شود. 27/10/461ـ رئیس جمهور امریکا لیندون جانسون سى و ششمین رئیس جمهورى ایالت متحده امریکا (69ـ1963م) در سال 1908م در «استون وال» واقع در ایالت «تگزاس» متولد شد. در سال 1937م به عنوان یکى از اعضاى حزب «دموکرات» به کنگره ایالت متحده امریکا راه یافت و تا سال 1949 به فعالیت نمایندگى ادامه داد. و از سال 1949م تا 1960م در «سنا» بود و سپس به عنوان معاون «جان اف کندى» ـ سى و پنجمین رئیس جمهورى امریکا ـ تعیین شد. اما پس از ترور کندى در نوامبر 1963م ـ آذر ماه 1342 ـ مسئولیت ریاست جمهورى را به عهده گرفت. پس از چند سال که مداخله نظامى امریکا در ویتنام شدت گرفت جانسون از احراز مقام ریاست جمهورى براى یک دوره دیگر محروم ماند و در نهایت ریاست جمهورى او تا سال 1969 م ادامه داشت. (دایره‏المعارف مشاهیر جهان، سروش قربانى)

2ـ نویسنده مقاله روزنامه اطلاعات براى از بین بردن زبان عربى و خود مقاله نویسنده این مقاله شخصى است به نام استاد پور داود که تحت مقاله‏اى به نام «استاد پورداود، درباره زبان فارسى سخن مى‏گوید» مطالبى را نوشته است. این مقاله در روزنامه اطلاعات شماره 12471 در تاریخ 6/10/46 به چاپ رسیده بود. که البته استاد محیط طباطبایى انتقاداتى به این گفته‏ها انجام داد که در همان روزنامه در شماره 12475در تاریخ 11/10/46 به چاپ رسید.

لازم به ذکر است که مطالب استاد پور داود در مجله هوخت شماره 11 دوره 18 سال 46 نیز به چاپ رسید و همچنین مطالب استاد سید محمد محیط طباطبایى در مجله ارمغان شماره 9 و 10 دوره سى و ششم سال 46 به چاپ رسید.3ـ رژیم شاه در پى نهضت امام خمینى و موضع گیرى او در برابر اسرائیل و ارتباط سیاسى و اقتصادى رژیم با اسرائیل به تبلیغات گسترده علیه اعراب به خصوص جمال عبدالناصر زده بود، تا مردم را از حمایت مردم فلسطین بازدارد و از سوى دیگر فرهنگ مذهبى و دین مدارى رژیم سلطنتى را نامشروع مى‏دانست. در پى همین دو عامل به اسلام زدایى از جمله حذف زبان عربى پرداخت و تحت پوشش حمایت از زبان فارسى به حذف واژگان عربى پرداخت که در زبان فارسى رایج بود. سخنرانى شهید مطهرى به منظور خنثى ساختن همین جریان است.

براى اطلاعات بیشتر به کتابهاى «جامعه شناسى غربگرایى؛ هفت هزار روز و کوثر در سه جلد» مراجعه شود.