تاریخ در آینه پژوهش


883 بازدید

تاریخ در آینه پژوهش

سی و چهارمین شماره از دوفصلنامه «تاریخ در آینه پژوهش»، سال دهم، بهار و تابستان 1392ه.ش. با شش عنوان مقاله منتشر شد.

.در این شماره از «تاریخ در آینه پژوهش» دو عنوان مقاله از مقالات اساتید گروه تاریخ اسلام مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) به چشم می خورد.

این مقالات عبارتند از:

نقد تاریخ نگاری ابن‌کثیر در کتاب «البدایه و النهایه» در زمینة تاریخ تشیع/  وحید میرجانی و نعمت‌الله صفری

بررسی تاریخی وضعیت خمس در عصر حضور ائمه(ع)/ محمدجواد یاوری سرتختی و محمدرضا جباری

تفکر خارجی‌گری در سیستان و بررسی علل ناپایداری آن/ جواد بهرامی‌نیا و سیداحمد عقیلی

بررسی اوضاع داخلی اسپانیا درآستانة فتح اسلامی / سجاد دادفر

تأثیر کشتار صفین بر گسترش قاعدین(از اعتراض به اربد فزاری تا انتخاب ابوموسی اشعری) / علی اکبر عباسی و هادی وکیلی

نقش فلسفه در تمدن اسلامی/ مهدی نصرتیان اهور.

سخن تاریخ


ical.ir