جنگ تحمیلی در قالب آمار


3422 بازدید

جنگ تحمیلی در قالب آمار

جنگ‌ تحمیلی‌ عراق علیه‌ ایران‌ از طولانی‌ترین‌ جنگ‌های‌ قرن ‌حاضر است‌. این‌ جنگ‌ تقریباً دو برابر جنگ‌ جهانی‌ اول‌، یک‌ و نیم ‌برابر جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ و سه‌ برابر جنگ‌ شبه‌ جزیره‌ کره‌ طول‌ کشید.

در عمل‌، انرژی‌ عظیم‌ انقلاب‌ اسلامی‌، ماشین‌ جنگی‌ِ دشمن‌ را که ‌از سوی‌ شرق و غرب‌ پشتیبانی‌ می‌شد، از حرکت‌ باز نگه‌ داشت‌ و هر قدر که‌ زرادخانه‌های‌ ارتش‌ عراق انباشته‌ از تجهیزات‌ شرقی‌ و غربی ‌می‌شد، تحرکات‌ نظامی‌ نیروهای‌ اسلام‌ منسجم‌تر و سازمان‌ یافته‌ترمی‌گشت،‌ تا جایی‌ که‌ عملیات‌های بزرگی‌ چون‌ بیت‌المقدس‌، والفجر8 و کربلای‌ 5 را طراحی‌ و هدایت‌ کرد.

 جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در طول‌ هشت‌ سال‌ دفاع‌ مقدس‌،19‌ عملیات‌ بزرگ‌، 19‌عملیات‌ متوسط‌ و 125‌عملیات‌ کوچک‌ انجام‌ داده‌ است‌. جنگ‌ تحمیلی‌ دو هزار 887‌ روز طول‌ کشید. طی‌ این‌ مدت‌ 1000 روز نبرد فعال‌ در جریان‌ بود که‌ آفند نیروهای‌ خودی‌ 793 روز و آفند دشمن‌ 207‌ روز بوده‌ است‌. این‌ ارقام‌ نشان‌ دهنده‌ دقت‌، سرعت‌ و ابتکار عمل‌ نیروهای‌ مسلح‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ است‌.

 


ایسنا