اسدالله علم : احمق ها هم به درد می‌خورند!


5812 بازدید

 روابط ایران و رژیم صهیونیسی قبل از انقلاب همیشه به صورت مخفیانه صورت می گرفته و همواره رژیم شاه از افشای این روابط نگران بود.

اسدالله علم در یادداشتهای خود با اشاره به نگرانی های دربار از افشای روابط پنهانی با سران رژیم صهیونیستی، خاطره ای از دیدار اسحاق رابین با محمدرضا شاه را بیان می​کند.

در خاطرات روز 15 آذر 1353 او آمده است:

«قرار بود امروز صبح شاه اسحاق رابین نخست‌وزیر اسرائیل را [مخفیانه و بدون این‌که کسی از ورود او به‌ایران مطلع شود] به‌حضور بپذیرد. من کلیه ترتیبات لازم را دادم و ارتشبد [نعمت‌الله] نصیری [رئیس ساواک] را به‌استقبال او به‌فرودگاه فرستادم و به‌گارد [شاهنشاهی] دستور دادم چطور او را بدون ایجاد سوءظن به‌کاخ بیاورد و حتی خدمتکاری را که برای خدمتش انتخاب کردم آدمی بود که حماقت او حد و حصری نداشت و محال بود که بتواند رابین را بشناسد. حتی احمقها هم گاهی به‌درد می‌خورند!»


اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه، ج 2، ص 639؛ مظفر شاهدی، مردی برای تمام فصول