شیوه های غیرانسانی اسراییل علیه اسرای کم سن فلسطینی


922 بازدید

شیوه های غیرانسانی اسراییل علیه اسرای کم سن فلسطینی

بنقل از خبرگزاری رسمی فلسطین (وفا) عیسی قراقع وزیر امور اسرای فلسطینی در بیانیه اخیر خود گفت که مقامات صهیونیستی علیه اسرای فلسطینی زیر 18 سال شیوه های خشونت آمیز و غیر انسانی اعمال می کنند که با کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی مربوط به حفاظت از افراد نوجوان در تضاد است.
این وزیر فلسطینی در ادامه گفت که فشار روانی و شکنجه فیزیکی، جلوگیری از خوابیدن، تکان دادن شدید بدن اسرا، بستن دست و پاها، ضرب و شتم بوسیله ابزارها و متدهای مختلف، منع مراقبت های پزشکی، بازرسی برهنه،  تهدید اسرا به بازداشت مادر و خواهر و بستگان، تهدید به تخریب خانه اسرا و حبس انفرادی به مدت یک هفته همگی بخشی از شیوهای شکنجه روانی و فیزیکی است که بوسیله مقامات صهیونیستی علیه اسرای کم سن و سال اجرا می شود.
وی در ادامه تصریح کرد که رژیم صهیونیستی اینگونه خشونت های غیر اخلاقی، غیر انسانی و غیر قابل قبول را علیه اسرای کم سن فلسطینی و بدون هیچگونه احترام به حقوق کودکان، هنجارهای بین المللی و کنوانسیون ها و توافقات دیگری که حفاظت عمومی حقوق بشر را مخصوصا در زمینه کودکان ضمانت می کند اعمال می کند.
در این بیانیه خواسته شده است تا سازمان های مدافع حقوق کودکان و حقوق بشر، مسئله اسرای فلسطینی زیر 18 سال را که در اسارتگاه های اسراییلی اسیر هستند مطرح و آزادی آنها را تضمین و برای آنها مراقبت های ویژه فراهم کنند و همچنین علیه رژیم صهیونیستی پرونده قانونی تشکیل دهند .


قدسنا