گزارش «میدل ایست جورنال» از کتاب «قحطی بزرگ»


3773 بازدید

گزارش «میدل ایست جورنال» از کتاب «قحطی بزرگ»

دست کم 8 تا 10 میلیون ایرانی از جمعیتی 18 تا 20 میلیون نفری در جریان قحطی 1917 تا 1919  در اثر گرسنگی و مرض جان باختند. هولوکاست ایرانی بزرگترین فاجعه جنگ جهانی اول و یکی از بدترین نسل‌کشی‌های قرن بیستم، هنوز بعد از یک قرن مکتوم است. نسخه 2003 این کتاب بیشتر مبتنی بر اسناد دیپلماتیک آمریکا، و خاطرات افسران انگلیسی بود که در جنگ جهانی اول در ایران حضور داشتند، اما در این ویراست علاوه بر اسناد یادشده، اسناد نظامی ایالات متحده، منابع رسمی انگلیس، خاطرات، یادداشت‌های روزانه رجال ایرانی، و دامنه گسترده‌ای از بریده جراید ایران افزوده شده است. علاوه بر این، داده‌های آماری گسترش بیشتری یافته‌اند، از جمله اسناد نویافته‌ای از وزارت خارجه آمریکا درباره جمعیت ایران پیش از سال 1914. این کتاب همچنین فصل تازه‌ای دارد که حاوی جزئیات نظامی و تاریخ سیاسی ایران در جنگ جهانی اول است. مجد با ارایه کاری ماندنی گزارش جامعی از بزرگترین فاجعه ایران به دست می‌دهد. در پشت جلد نسخه انگلیسی کتاب « قحطی بزرگ» این عبارت نوشته شده است :

«قحطی ایران، مقوله‌ای است که در گذشته توجه بسیار اندکی بدان شده و مجد آن را به صدر موضوعات آورده است.»

دکترمحمد قلی مجد چندین اثر در حوزه تاریخ ایران در قرن بیستم دارد. او دکتری اقتصاد کشاورزی از دانشگاه کرنل آمریکا است.


میدل ایست جورنال