آیت الله صدوقی : سر خود را بتراشید تا سربازان فراری شناسایی نشوند


1460 بازدید

آیت الله صدوقی : سر خود را بتراشید تا سربازان فراری شناسایی نشوند
به: 312
از: 26/ه‍
شماره گزارش: 4822/26 ه‍
تاریخ گزارش: 21/9/57
موضوع: شیخ محمد صدوقی

یکی از کسبه بازار ضمن تماس با نامبرده بالا اظهار داشت شما گفته‌اید که سرمان را بتراشیم صدوقی پاسخ داد بله چون عده‌ای سرباز فرار کرده داخل ما می‌باشند برای اینکه شناخته نشوند سرهایتان را بتراشید.
نظریه یکشنبه: به قرار اطلاع از طریق منبع 1585 اخیراً سه نفر از سربازان منطقه استان کرمان نیز متواری و به حاج محمد صدوقی مراجعه و نامبرده به آنان پول و لباس داده است. افق
نظریه سه‌شنبه: نظریه یکشنبه تأیید می‌شود. ....
نظریه سه‌شنبه: نظرات فوق مورد تأیید است.