چیستی شعر انقلاب به همراه تاریخ مسلمانان آمریکا در جدیدترین شماره زمانه


1659 بازدید

چیستی شعر انقلاب به همراه تاریخ مسلمانان آمریکا در جدیدترین شماره زمانه

به گزارش خبرگزاری فارس، ماهنامه زمانه (نامه اندیشه، فرهنگ و ادبیات) آبان و آذرماه 1392 شماره 120و121 (دوره جدید 33و34) در 64 صفحه، توسط کانون اندیشه جوان منتشر شد.

در مطالب ورودی این شماره می‌توان به گزارش نشست «چیستی و هستی شعر انقلاب اسلامی»، همچنین جلسه معرفی و نقد کتاب «شماس شامی» اشاره کرد.

در پرونده بخش اندیشه زمانه با نگاهی به مفهوم واژه استکبار و روش‌های مواجهه انبیاء الهی با مستکبران، به پیوند واژه استکبار با آمریکا پرداخته شده است. در درآمد پرونده آمده است: «گاهی برخی واژه‌ها آنقدر تکرار می‌شوند که به تدریج بار معنایی خود را از دست می‌دهند و آنقدر برای ما کلیشه‌ای می‌شوند که دیگر به خودمان زحمت اندیشیدن در مفهوم آن واژه و دلیل اطلاق آن به مسمی را  نمی‌دهیم. «استکبار» که به همراه مشتقاتش بارها در قرآن کریم ذکر شده است از واژه‌هایی است که متاسفانه با وجود اینکه بارها و بارها تکرار شده است، اما بر روی تدبر در مفهوم آن و دلیل به کار بردنش برای آمریکا گرد و غبار فراموشی نشسته است. سخن را باید از کشف آمریکا آغاز کرد درباره کشف ینگی دنیا (دنیای جدید = آمریکا) نظریه‌های مختلفی وجود دارد؛ کشف سرزمین جدید توسط مسلمانان، کشف این سرزمین توسط هخامنشیان، ژاپنی‌ها و چینی‌ها از دیگر تئوریهایی هستند که دراینباره مطرحند و هر یک استناداتی دارند که در سایه نظریه حاکم یعنی کشف آمریکا توسط اروپاییها به حاشیه رانده شده‌اند.»

در این پرونده استنادات برخی محققان مبنی بر حضور مسلمانان در آمریکا پیش از فتح کریستف کلمب ارائه گردیده است. همچنین در گفت‌وگو با دو تن از کسانی که سال‌ها درآمریکا زندگی کرده‌اند نکاتی درباره آمریکا از نگاه آنها مطرح شده است.

بخش جهان اسلام که بررسی وضعیت شیعیان جهان را نه فقط از نظر اعتقادی بلکه از لحاظ مطالعات بنیادین استراتژیک نیز ضروری می‌داند، در این شماره وضعیت شیعیان در آمریکا را مورد تامل قرار داده است. وجود جمعیت‌های شیعه در تمامی کشورها از جمله کشورهای غیر مسلمان، که عمق استراتژیک اندیشۀ انقلاب اسلامی را فزونتر می‌کند، مطالعاتی مستمر و جدی را طلب می‌کند که اگر پروندۀ پیشرو، گام کوچکی در این مسیرتلقی شود، وافی به مقصود خواهد بود.

پروندۀ بخش تاریخ با عنوان «عبرت پژوهی تاریخی و عُمر کوتاه فهم» اختصاص یافته و از چند زاویة گوناگون، به این موضوع اساسی پرداخته است. از جمله؛ ارتباط عبرت پژوهی و دیپلماسی و ضرورت تاریخی‌دانی یک دیپلمات، در این روزها که بحث مذاکره با غرب داغ است و نگاه برخی دانش‌ها و دانشمندان به مقولۀ عبرت پژوهی. زمانه را می‌توانید از نمایشگاه دائمی آثار کانون اندیشه جوان (خیابان قدس، خیابان بهنام، پلاک 19) تهیه کنید، و یا با تماس با شماره 1ـ88970840 مشترک شوید.


فارس،