فتح‌السلطان «تاریخ شفاهی ایل شاهسون بغدادی» را روایت کرد


1307 بازدید

فتح‌السلطان «تاریخ شفاهی ایل شاهسون بغدادی» را روایت کرد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «تاریخ شفاهی ایل شاهسون بغدادی» به قلم هرمز محیط در سه فصل با عناوین «تاریخ شفاهی ایل شاهسون بغدادی به روایت فتح‌السلطان»، «ساختار اجتماعی و فرهنگی ایل شاهسون بغدادی» و «گفت‌وگو، شعر و مقاله درباره ایل شاهسون بغدادی» اطلاعات کاملی از رویدادها و پدیده‌های ایل شاهسون را در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد. 

نخستین فصل کتاب در قالب 6 بخش با عناوین «ایل شاهسون در تاریخ»، «شاهسون بغدادی در دوران کریم‌خان زند»، «شاهسون بغدادی در دوران قاجار»، «شاهسون بغدادی در دوران مشروطه»، «شاهسون بغدادی در دوران رضاخان» و «احیای ایل شاهسون بغدادی» تدوین شده است. 

در فصل نخست کتاب درباره ورود ایل شاهسون به تاریخ آمده است: «بنا به نوشته‌های تاریخی، ایل بسیار بزرگ شاهسون که ساکن منطقه غرب ایران کنونی، جنوب‌ شرقی ترکیه و شمال شرقی عراق بود توسط شاه عباس به اطراف اردبیل و تبریز کوچانده شد و در تشکیل سپاه جدید ایران به نام شاهسون از این ایل استفاده گردید. به‌علت پراکندگی شاهسون‌ها در ایران، ترکیه و عراق، چنین مطرح می‌شود که ایل اصلی تقسیم شده است و از هر طایفه شماری در منطقه‌های گوناگون ایران، ترکیه و عراق باقی مانده‌اند که اجزای تفکیک شده، طایفه‌های ایل شاهسون می‌باشند.» 

نویسنده در فصل دوم کتاب، امور اجتماعی و نظامی ایل شاهسون بغدادی را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد و به موضوع‌هایی چون مذهب این ایل، مقام‌ها و رده‌های رسمی ایل، مجمع ریش‌سفیدان، درجه‌های نظامی در ایل شاهسون بغدادی و اوضاع چگونگی انتخاب برای جایگاه‌های مهم ایل شاهسون می‌پردازد. 

در این فصل همچنین «بزرگان و نامداران ایل» معرفی شده‌اند. افرادی که در این بخش به آن‌ها اشاره شده، نامداران و شخصیت‌هایی هستند که در تاریخ ایل تاثیرگذار بوده و یا برخی از سرگذشت‌های آنان گوشه‌هایی از تاریخ شاهسون را روشن می‌کند. 

در بخش سوم کتاب، سازمان اجتماعی ایل شاهسون بغدادی و سطوح اجتماعی و سلسله مراتب ایل بررسی می‌شود. «گفت‌وگو با فتح‌السلطان»، «گپی با دوستان هم‌ایلی» و «چند بیت درباره ایل» در این فصل کتاب گنجانده شده است. 

در بخشی از کتاب آمده است: «در ایل شاهسون بغدادی سرکرده، ریاست ایل، همچنین ایل‌بیگی و کدخدا بایستی پس از انتصاب مورد تایید مجمع ریش‌سفیدان قرار می‌گرفتند. به‌صرف انتصاب چنان‌چه مجمع ریش‌سفیدان فرد معرفی شده را تایید نمی‌کرد، افراد تیره، طایفه و ایل از وی تبعیت نمی‌نمودند و فرد تایید نشده مجمع، در عمل فاقد اختیار و قدرت بود. اختیار مهم‌تر مجمع ریش‌سفیدان این بود که در طول زمان، سرکرده، ایل‌بیگی، کدخدا و ریش‌سفید بایستی تاییدیه مجمع ریش‌سفیدان را نیز در انجام کارها می‌داشتند تا از قدرت در اختیار داشته سوءاستفاده نشود.» 

چاپ نخست کتاب «تاریخ شفاهی ایل شاهسون بغدادی» تالیف هرمز محیط در 598 صفحه با شمارگان دو هزار نسخه و بهای 25 هزار تومان از سوی نشر نگارینه روانه بازار کتاب شد.


ایبنا