نقدی برحمایت آمریکا ازاسرائیل


922 بازدید

نقدی برحمایت آمریکا ازاسرائیل

احمد کاظم زاده تحلیل گر خاورمیانه روز چهارشنبه (10 اردیبهشت ماه1393 برابر با 30 آوریل2014 )وزارت امور خارجه آمریکا گزارش سالانه خود را درباره وضعیت تروریسم در جهان در سال 2013 میلادی منتشر کرد.در این گزارش آنچه که به حوزه فلسطین مربوط می شود بار دیگر با برداشتن مرز تروریسم و حق دفاع مشروع بر مواضع رژیم صهیونیستی در این زمینه صحه گذاشته شد و بدین ترتیب پشتوانه جدیدی برای اقدامات توسعه طلبانه این رژیم در اراضی اشغالی فراهم شد .

همچنانکه روزنامه آلمانی الگمانیه نیز تصریح کرده دراین گزارش آمده که :" اسراییل، پارسال در مجموع با 1271 حمله تروریستی مواجه شد که منشا آنها کرانه باختری بوده است."این ادعا در حالی مطرح شده که کرانه باختری مطابق قطعنامه های سازمان ملل سرزمین اشغالی محسوب می شود و مطابق اصول و قوانین بین المللی از جمله کنوانسیون های ژنو ساکنان مناطق اشغالی از حق دفاع خود در برابر دشمن برخوردارند.

کما اینکه خود کشورهای غربی نیز با استناد به این اصل از کشورهای خود در برابر حملات آلمان نازی و دیگر متحدان آن دفاع کردند و در نهایت با پیروزی در جنگ عاملان جنگ و اشغالگری را به دادگاه جنایت جنگی کشاندند و در عین حال مجازات های سنگینی بر دول محور تحمیل کردند و این دولت ها هنوز هم هزینه های سنگین آن دوران را علیرغم گذشت چندین دهه از زمان جنگ می پردازند .

بر این اساس دولت های غربی و آمریکا در یک اقدام تبعیض آمیز دیگر همان حقی که در زمینه حق دفاع مشروع برای خود قائل بوده و هستند -و حتی در خیلی از موارد با اقتباس از رویکرد رژیم صهیونیستی آن را به جنگ پیشدستانه تبدیل کرده اند - به هیچ وجه برای فلسطینی ها که کشورشان هنوز هم زیر اشغال است قائل نیستند و همچنانکه در گزارش وزارت امور خارجه امریکا دیده می شود با تاثیرپذیری از مواضع رژیم صهیونیستی از اقدامات تلافی جویانه فلسطینی ها در کرانه باختری به تروریسم تعبیر می کنند .

چنین تعبیری نه تنها به جعل و تحریف واقعیت های حاکم بر فلسطین می انجامد بلکه این اطمینان را در رژیم صهیونیستی و بخصوص صهیونیست های شهرک نشین ایجاد می کند که با دل و جرات بیشتری به راهبرد اشغال خزنده خود در قالب شهرک سازی و همچنین سیاست های سرکوب و ترور خود در کرانه باختری ادامه دهند . همچنین نشانه هایی از دورویی و سیاست کج دار و مریض امریکا را می توان در گزارش سالانه وزارت امور خارجه امریکا مشاهده کرد.

زیرا امریکا در ظاهر اعلام می کند که با تشکیل دولت فلسطینی و توقف شهرک های صهیونیست نشین واقع در کرانه باختری موافق است اما در عمل بر رویکرد رژیم صهیونیستی مبنی برتروریستی تلقی کردن اقدامات تلافی جویانه فلسطینی ها در برابر حملات و اقدامات توسعه طلبانه این رژیم صحه می گذارد .

بر این اساس به اعتقاد ناظران اتخاذ چنین رویکردی در گزارش سالانه وزارت امور خارجه امریکا نه تنها با مواضع اعلامی و حتی منافع این کشور همخوانی ندارد و تنها نقش و دست لابی یهودی را در تهیه آن بر ملا می سازد بلکه نوعی باج دهی به دولت افراطی و ضد صلح نتانیاهو نیز محسوب می شود .

زیرا گزارش سالانه وزارت امور خارجه امریکا بلافاصله بعد از آن منتشر شد که مهلت 9 ماهه جان کری وزیر امور خارجه امریکا به مذاکره کنندگان اسرائیلی و فلسطینی به علت سرسختی طرف اسرائیلی و امتناع آن از اجرای تعهدات خود به شکست انجامید و در حالی که انتظار می رفت امریکا و بخصوص وزارت امور خارجه این کشور با انتشار گزارشی این رژیم را مورد مواخذه قرار دهد اما نه تنها چنین اقدامی صورت نگرفت بلکه همچنانکه ملاحظه می شود نوعی پاداش هم دریافت می کند.

به نظر می رسد چند عامل و متغیر در این زمینه تاثیر گذار است و نخست نقش و نفوذ لابی های صهیونیستی در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی امریکاست که قدرت مانور آنها با توجه به در پیش بودن انتخابات کنگره افزایش یافته است و دوم فضا سازی است که صهیونیست ها در آستانه انتشار این گزارش علیه شخص جان کری به راه انداختند و وی را به زدن برچسب آپارتاید به اسرائیل متهم کردند و با این حمله پیشدستانه جان کری و دستگاه تحت امر وی را به اعطای امتیازات جدید به این رژیم وادار کردند .a


قدسنا