مشروح مذاکرات 24 دوره مجلس شورای ملی در وب سایت کتابخانه مجلس


849 بازدید

مشروح مذاکرات 24 دوره مجلس شورای ملی در وب سایت کتابخانه مجلس

آخرین متن مشروح مذاکرات 24 دوره مجلس شورای ملی بر روی وب‌سایت کتابخانه مجلس قابل دسترسی است.

یکی از اقدامات مهم کتابخانه مجلس که با پایان یافتن پروژه عظیم مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، صورت گرفت انتشار لوح فشرده این مذاکرات بود.

این لوح، شامل مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی از 13 مهر 1285خورشیدی با تشکیل اولین مجلس شورای ملی تا پایان دوره پهلوی در 21 بهمن 1357 بالغ بر 4815 جلسه در 24 دوره مجلس است. این لوح شامل تاریخچه مختصری از مشروح مذاکرات، تصاویر نمایندگان مجلس شورای ملی و راهنمای صوتی جهت استفاده از لوح می‌باشد. همچنین امکان جستجوی در متن از سه طریق جستجوی ساده، پیشرفته و مرور وجود دارد. این لوح فشرده همچنین امکاناتی چون کپی و پرینت را دارد.

اما متن کامل این مشروح مذاکرات روی وب سایت کتابخانه مجلس قرار گرفته است که در این نسخه علاوه بر اصلاحات تایپی و ساختاری، قابلیت‌هایی چون امکان مشاهده فهرست دوره‌ها، فهرست جلسات، جلسات قبلی یا بعدی نیز فراهم شده است.

امکان مشاهده اسکن صفحات در نمایشگری با قابلیت‌های مختلف فراهم شده است که این نمایشگر قابلیت‌های متنوعی چون بزرگ‌نمایی در ابعاد دلخواه، مشاهده تمام صفحه تصاویر اسکن شده، چاپ تصویر، مشاهده تصویر صفحه قبل یا بعد، یا تصویر صفحه دلخواه می‌باشد.

امکان جستجوی سریع و تمام متن به همراه امکان محدود کردن جستجو روی تمامی واژه‌ها، یک واژه، یا عین عبارت، محدود کردن جستجو روی یک دوره خاص، محدود کردن جستجو روی یک جلسه خاص و همچنین محدود کردن جستجو مابین دو جلسه از یک دوره نیز فراهم شده است.

امکان دریافت فایل پی‌دی‌اف مربوط به مشروح مذاکرات هر جلسه و نیز امکان دریافت کتاب الکترونیکی متن مشروح نیز از دیگر اقدامات در دست در این بخش است.


ical.ir