استیضاح دولت شریف امامی به خاطر تبعید امام خمینی


1191 بازدید

به دنبال اوج گیری انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی در سال 1357، رژیم پهلوی تلاش می کرد با روشهای مختلف، از پیروزی قیام مردم مسلمان جلوگیری کند.
به گزارش خبرآنلاین؛ حکومت پهلوی در شهریور1357، با روی کار آوردن دولت شریف امامی و ژست "دولت آشتی ملی" می خواست از روند نهضت جلوگیری کند. اما صلح خواهی شریف امامی بسیار زود پایان یافت و در دوره نخست وزیری او، اعلام حکومت نظامی شد.
رژیم پهلوی تصمیم گرفت همزمان باسرکوب مردم، نوعی آزادی محدود و کنترل شده را به مطبوعات بدهد. علاوه بر آن نمایندگان مجلس نیز فرصت یافتند علیه دولت انتقاداتی را هر چند تند مطرح کنند. حتی کار به استیضاح دولت شریف امامی نیز کشیده شد و عباس اخباری نماینده کرج که پیش تر، کارمند نخست وزیری بود ، دولت شریف امامی را استیضاح کرد.
نکته جالب استیضاح، به تبعید امام خمینی بر می گشت. با اینکه امام در 13 آبان 1342 به ترکیه تبعید شده بودند، نماینده استیضاح کننده در جلسه علنی اوایل آبان 1357 از دلیل تبعید امام پرسید!
وی در متن استیضاح خود چنین آورد:
علت تبعیدحضرت آیت الله العظمی خمینی چه بوده است ومسئولین تبعید غیرقانونی ایشان چرا تاکنون معرفی نشده وبه مجازات نرسیده اندوازطرف دیگرباتوجه به اعلامیه آیات عظام مراجع معظم ایران واخبارخبرگزاریهای خارجی وعدم تکذیب دولت درمورداعمال فشار بردولتهای عراق کویت وفرانسه وسیله دولت حاضربه منظور سلب آزادی ازمعظم له قیام علیه ماده ی 2 متمم قانون اساسی واصل آزادی مذهب و آزادی بیان می باشد.
اصل دوم فانون اساسی دوره پهلوی که این نماینده مجلس به آن استناد می کرد برای علما ومراجع دینی ومذهبی احترام ومصونیت  قائل شده بود.
این استیضاح در جلسات بعدی مجلس مطرح شد و پس از دفاع شریف امامی، دولت وی با  ۱۷۴ رای موافق در برابر 35 رای مخالف و 19 رای ممتنع، از مجلس رای اعتماد گرفت.