جایگاه فلسطین در15خرداد


2151 بازدید

جایگاه فلسطین در15خرداد

احمد کاظم زاده تحلیل گر خاورمیانه برخلاف آنچه که در ظاهر تصور می شود پیوند میان انقلاب اسلامی و انقلاب فلسطین تنها به بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران محدود نمی شود بلکه از همان آغاز نخستین جرقه های انقلاب در قیام 15 خرداد 1342 خورشیدی این پیوند وجود داشته و حضور رژیم سابق ایران در کنار رژیم صهیونیستی همواره یکی از عوامل زمینه سازاین قیام تاریخی بوده است که این نکته با مراجعه به سخنان رهبر فقید انقلاب به روشنی قابل درک و استنباط است .

چنانکه امام خمینى در 13 خرداد 1342 (دهم محرم 1383)درسخنانی در مدرسه فیضییه قم گفت :"اسراییل نمی خواهد، در این مملکت قرآن باشد. اسراییل نمی خواهد، در این مملکت علمای اسلام باشند. اسراییل نمی خواهد، در این مملکت دانشمند باشد. اسراییل به دست عمال سیاه خود، مدرسه فیضیه را کوبید.... برای این که اسراییل به منافع خودش برسد.

دولت ایران به تبعیت از اغراض و نقشه های اسراییل به ما اهانت کرده و می کند."ایشان درادامه با اشاره به نقش رژیم صهیوینستی در برگزاری رفراندوم فرمایشی شاه خطاب به وی فرمودند:" از اسراییل نشنو. اسراییل به درد تو نمی خورد. بدبخت، بیچاره، چهل و پنج سال از عمرت می گذرد، یک کمی تأمّل کن. یک کمی تدبّر کن. یک قدری عواقب امر را ملاحظه کن. کمی عبرت بگیر. از پدرت عبرت بگیر."امام در ادامه سخنان خود تصریح کردند:"امروز به من خبر دادند که، عده ای از وعاظ و خطبای تهران را برده اند، سازمان امنیت و تهدید کرده اند که، از سه موضوع حرف نزنند. 1- از شاه بدگویی نکنند. 2- به اسراییل حمله نکنند. 3- نگویند که اسلام در خطر است و دیگر هر چه بگویند آزادند. تمام گرفتاریها و اختلافات ما در همین سه موضوع نهفته است....

اگر از این سه موضوع بگذریم، دیگر اختلافی نداریم و باید دید که اگر ما نگوییم شاه چنین و چنان است آیا آن طور نیست؟ اگر ما نگوییم اسراییل برای اسلام و مسلمین خطرناک است آیا خطرناک نیست؟ و اصولاً چه ارتباطی و تناسبی بین شاه و اسراییل است که سازمان امنیت می گوید: از شاه صحبت نکنید، از اسراییل نیز صحبت نکنید؟ آیا به نظر سازمان امنیت شاه، اسراییلی است؟ آیا به نظر سازمان امنیت شاه، یهودی است؟!"

امام(ره ) کم کم امریکا را نیز در کنار اسرائیل قرار داد ودر سخنانی در 4 آبـان 1343بیانیه اى انقلابـى صادر کرد و درآن نـوشت :" دنیا بـدانـد که هر گرفتارى اى که ملت ایـران و ملل مسلمیـن دارنـد از اجـانب است, از آمـریکاست, ملل اسلام از اجـانب عمـومـا و از آمـریکـا خصـوصـا متنفــر است ... آمـریکـاست که از اسرائیل و هـواداران آن پشتیبـانـى مـى کنـد. آمریکاست که به اسرائیل قـدرت مـى دهـد که اعراب مسلـم را آواره کند.

" از آنچه که گفته شد مشخص می شود از همان روزهای که نخستین جرقه های انقلاب اسلامی در خرداد ماه 1342 زده می شد فلسطین در کانون توجه رهبر کبیر انقلاب قرار داشت و در واقع هر چه قدر امام (ره )ارتباط میان رژیم شاه و رژیم اسرائیل را بیشتر افشاء می کرد مردم ایران بیشتر خود را در وضعیت مشابه فلسطینی ها احساس می کردند و خود را به آنها نزدیک تر می کردند .

طبعا حس مشترک متقابلی بین فلسطینی ها و حامیان آنها در جهان عرب و جهان اسلام نسبت به انقلاب ایران ایجاد می شد ؛بخصوص آنکه هر چه از قیام 15 خرداد 1342 به زمان پیروزی انقلاب اسلامی در 22بهمن ماه 1357 نزدیکتر می شد مسئله فلسطین جایگاه واقعی خود را در نهضت ایران پیدا می کردو از همه مهمتر اینکه حس مسئولیت دینی در قبال آن زنده تر می شد .

چنانکه امام (ره )در گفتگـویى با نمانیده سازمان الفتح فلسطیـن در 19 مهر 1347 دیـدگاههاى خـویـش را دربـاره مسأل جهان اسلام و جهاد ملت فلسطین تشریح کرد و در همیـن مصاحبه بر وجـوب اختصاص بخشـى از وجـوه شـرعى زکات بـه مجـاهـدان فلسطینـى فتـوا داد .

بر این اساس می توان از ایجاد پیوند میان انقلاب اسلامی ایران و انقلاب فلسطین به عنوان یکی دیگر از هنرهای معمار انقلاب اسلامی نام برد که آثار و ثمرات آن امروزنیز با گذشت نزدیک به چهار دهه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در چارچوب جنبش بیداری اسلامی قابل مشاهده است .


قدسنا