معرفی کتاب زندگی و شیوه قرآنی آیت الله سید محمود طالقانی


527 بازدید


 انتشارات سروش کتاب زندگی و شیوه قرآنی سید محمود طالقانی، ابوذر انقلاب اسلامی ایران را در سال 1393 منتشر کرده است.
 به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از روابط عمومی انتشارات سروش، این کتاب هم از زندگی مرحوم آیت الله طالقانی می‌گوید و هم از شیوه قرآنی او مراد از زندگی طالقانی، صحنه‌های مختلف زندگی وی به عنوان معلم قرآن و مبارزی ناصح و امین، و مراد از شیوه قرآنی، شیوه او در تبلیغ و تبیین است.
آیت الله سید محمود طالقانی، دعوتگر بازگشت به قرآن و منادی نظام اندیشگی و فرهنگ تمدنی این کتاب است. او می‌کوشد هنگام گفتن و نوشتن درباره قرآن، با نگاهی عصری، اجتماعی و تمدنی، عموم مردم ایران و جهان را مدنظر داشته باشد و آنها را مخاطب خود بداند.
 از فحوای سخن او برمی‌آید که هر مسلمانی باید خود را مخاطب قرآن کریم بیابد؛ گویی آیات وحی بر خود او نازل شده است. خود وی آیات قرآن را تروتازه (غضّا طریّا) و خود را مخاطب نخست قرآن می‌یابد و می‌کوشد قرآن را همان گونه انعکاس دهد.
 کتاب سید محمود طالقانی در 320 صفحه با قیمت 140000 ریال در انتشارات سروش منتشر و در فروشگاه های سروش قابل تهیه است.


خبرگزاری رسا