یادگار جنگ‌جهانی‌ دوم در تهران!


7144 بازدید

یادگار جنگ‌جهانی‌ دوم در تهران!

تصویری که مشاهده می‌کنید، متعلق به خودرویی است که در دوره جنگ جهانی دوم وارد ایران شده و با آن سربازان ارتش را جابجا می‌کردند. این خودرو هم اکنون هم در سلامت کامل نگهداری می‌شود!


تابناک 29 مهر 1396