گزارش اداره کل پزشکی قانونی درباره نحوه شهادت آیت‌الله غفاری


1982 بازدید

 ششم دی ماه سالروز شهادت آیت‌الله حسین غفاری از یاران امام خمینی(ره) است. ایشان که از مبارزین بنام انقلابی بود، پس از دستگیری در تیر ماه سال 53، به هشت ماه حبس محکوم شد. وی سرانجام در روز چهارم دی 53، تحت فشار بازجویی‌های ساواک، به شهادت رسید.

سند زیر، گزارش اداره کل پزشکی قانونی درباره معاینه جسد شهید غفاری است.

شرح معاینه جسد: متعلق به مردی است حدوداً 55 سال سن با قد 175 سانتی متر و استخوان بندی درشت، موهای سر کوتاه و دارای ریش سفید و سیاه که آثار چند لکه کبودی مربوط به زمان حیات که در حال زرد شدن می‌باشد(حدود یک هفته از وقوع آن گذشته است که به بزرگی یک بادام پوست دار در فاصله پهلوی چپ و 3 تا سکه 1-2 ریالی در ناحیه کنار خارجی زانوی راست-کنار داخلی زانوی چپ و سمت پایین و خارج ساق پای راست و یک لکه دیگر با قطر یک سکه 2 ریالی در پشت زانوی راست مشاهده می‌گردد که باز شد در طرح زیر جلدی نیز کبودی وجود دارد. در ناحیه پشت آثار کورک‌های متعدد که بهبودی یافته است، در ناحیه سرین و کمر و پشت دیده می‌شود و علائم دیگری از ضرب و آثار جرح وضع و خفگی و...[ناخوانا] مشاهده نگردید...[ناخوانا] پوست سر برداشته شد، زیر آن خون مردگی و شکستگی استخوان دیده نمی‌شود و ناحیه پشت گردن و طولی ستون فقرات پشتی و کمری باز شد، علائمی از خون مردگی مشهود نمی‌باشد. داخل جمجمه معاینه شد، در سمت راست خونریزی و لخته خون به وزن 120 گرم در...[ناخوانا] دیده می‌شود که روی نیمکره سمت راست هم بر اثر فشار گودی گذاشته است...[ناخوانا] خونی است. قفسه روی شکم باز...[ناخوانا] طحال بزرگتر از معمول و کبد کمی سفت و سایر احشاء و وضع عادی پس از مرگ را دارند. با توجه به علائم فوق، علت مرگ خونریزی مغزی تعیین گردید و نیز قلب برای آزمایش آسیب شناسی و تشخیص علت خونریزی به آزمایشگاه ارسال گردید. پروانه دفن به قرار...[ناخوانا] ندامتگاه مرکزی به نام فوق صادر گردید.

نماینده دادستان ارتش سرگرد قضائی صارالان.


گزارش اداره کل پزشکی قانونی درباره نحوه شهادت آیت‌الله غفاری