تو در قاهره خواهی مرد در کتابفروشی‌ها/ صدر از محمدرضا شاه نوشت


1286 بازدید

تو در قاهره خواهی مرد در کتابفروشی‌ها/ صدر از محمدرضا شاه نوشت

موضوع این رمان شخصیت «محمدرضا شاه» و در واقع اتفاقات برهه‌ای از زندگی وی است. صدر این اثر را هم مانند کار قبلی‌اش «پسری روی سکوها» با زاویه دید دوم شخص روایت می‌کند،‌ با این تفاوت که «تو در قاهره خواهی مرد» با صرف‌نظر از وفاداری نویسنده به ذکر دقیق حوادث تاریخی، اثری داستانی است و از این نظر با دیگر تالیفات وی تفاوت دارد. مقوله مرگ سیاستمداران، محور اصلی‌ رمان است. داستان از 27 اسفند 1343 و با ماجرای مرگ ملک فاروق، پادشاه وقت مصر آغاز می‌شود. نویسنده در فصل دوم هم به مرگ «حسنعلی منصور»،‌ نخست وزیر دربار اشاره می‌کند و در ادامه همین فصل به ترور جان. اف. کندی، رئیس‌جمهوری وقت ایالات متحده آمریکا می‌پردازد. ترور نافرجام محمدرضا شاه از سوی رضا شمس‌آبادی بخش مهم دیگری از این فصل است. 

در صفحه 59 این کتاب می‌خوانیم:«نشسته وشمرده‌ای. حساب کرده‌ای. تعداد شاهان قاجار را شمرده‌ای. یک. دو. سه. چهار. پنچ، شش، هفت... نام هفت شاه قاجار را زمزمه کرده‌ای. هفت پادشاه: آقامحمدخان، فتحعلی شاه، محمدشاه، ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه‌،‌ محمدعلی شاه و احمدشاه... سال‌های سلطنت‌شان را حساب کرده‌ای. صد و سی سال سلطنت. صد و سی سال فرمانروایی... به خودت نگاه انداخته‌ای. شاهان پهلوی تا حالا دو نفر بوده‌اند. فقط دو نفر. فقط دو پادشاه. پدرت و تو. تو و پدرت. شما دو نفر تا حالا چهل سال حکومت کرده‌اید. چهل سال. فقط چهل سال. نشسته‌ای و مرگ شاهان قاجار را دوره کرده‌ای. یک به یک. نفر به نفر. شاه به شاه... »

نشر زاوش رمان «تو در قاهره خواهی مرد» نخستین اثر داستانی حمیدرضا صدر را با یک هزار و 500 نسخه و بهای 12 هزار و 500 تومان منتشر کرده است.


ایبنا