اظهارات نقاش زاده


2665 بازدید

اظهارات نقاش زاده
موضوع : اظهارات نقاش زاده

شماره : 374/311 ـ د ـ 2 تاریخ 17/4/1341چند روز قبل در مسجد باستیان واقع در خیابان حسن آباد نقاش زاده دانشجوى دانشکده حقوق وابسته به جبهه ملى اظهار داشته در روز 7/4/41 سران جبهه ملى در منزل اللهیار صالح باکلنل یاتسیویج1 ملاقات کردند و راجع به اختناق آزادیها و زندانى چهار نفر از اعضاء جبهه ملى از طرف دولت با نامبرده مذاکره نمودند کلنل مزبور در پاسخ اظهار داشته است دولت در این کار مقصر نیست چون فعلاً امینى نتوانسته وسیله استخلاص آنها را فراهم کند شما صبر کنید اساس کارها مرتب خواهد شد نامبرده درباره تظاهرات دانشجویان ایرانى مقیم اروپا و آمریکا که بر علیه استیونسن و همکارى افراد جبهه ملى در بعضى موارد در تظاهرات با توده‏ایها از حضار گله کرده است در جواب اللهیار صالح اظهار داشته رویه که شما در ایران پیش گرفته‏اید و هیچگونه جلوگیرى از تجاوزکاران و تعدیان نشان نمیدهید سبب خواهد شد که مردم با کمونیستها هم‏آواز شوند. دکتر صدیقى به کلنل نامبرده میگوید شما به جاى هر کمک به مردم ایران آزادى و حقوق فطرى بشرى را بدهید اطمینان داشته باشید مردم هم با همکارى شما مقابل کمونیستها خواهند ایستاد در غیر این صورت شما بیاید[باید] با همان چند نفر سپهبد و سرلشگرها تکیه کنید و مردم را به آغوش روسها رها کنید.

یاتسیویچ اظهار میدارد مردم ایران هنوز به معنى دموکراسى و فوائد آن آشنا نیستند و فهم قبول دموکراسى را ندارند بعلاوه از اوضاع دنیا بى خبر هستند و تا به خطر دچار نشوند به اشتباه خود متوجه نمیشوند در پایان یاتسیویچ وعده داده خواسته‏هاى جبهه ملى را به هلمز و همچنین مقامات واشنگتن ابلاغ کند.

گیرندگان:

15/6بخش 332 در پرونده کلى جبهه ملى مرکزى بایگانى شود 19/6/41

تحقیق کردم مسلما دروغ گفته‏اند

از نظر این بخش اقدامى ندارد 331

1ـ گراتیان یاتسویچ افسر نیروى هوایى یوگسلاوى در جنگ جهانى دوم پس از پناهندگى به آمریکا تبعه این کشور شد. وى رئیس سیا در ایران طى سالهاى 1336 تا 1343 بود. وى اطلاعات زیادى درباره ایران داشت. فردوست در کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوى در مورد یاستویچ مى‏نویسد که در اواسط سال 1340 وى لیستى در اختیار شاه قرار مى‏دهد که اسامى افراد جبهه ملى در آن قرار داشت وى مى‏گوید : ما علاقه زیادى به جبهه ملى داریم زیرا از عناصر تحصیلکرده هستند و مى‏خواهیم بدانیم که آیا از حزب توده در میان آنها رسوخ دارد. حدود 30 درصد از لیست یاتسویچ توده‏اى بودند و آمریکا دستور داد که هر چند وقت یکبار اعضاى هیئت مدیره جبهه ملى از نفوذ توده‏ایها پاک شود. بنگرید به کتاب خاطرات فردوست صفحات مختلف.