انتشار اسناد بین‌المللی از حقانیت ایران در مالکیت جزایر سه‌گانه


1133 بازدید

انتشار اسناد بین‌المللی از حقانیت ایران در مالکیت جزایر سه‌گانه

کتاب «جزایر سه‌گانه از منظر تاریخی و حقوق بین‌‌الملل» که از سوی اداره کل پژوهش خبرگزاری فارس منتشر شده به چرایی تعلق این جزایر به ایران پرداخته و برای اثبات این امر دلایل تاریخی و حقوقی را بررسی کرده است.-
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، به نقل از اداره کل پژوهش خبرگزاری فارس، این اثر از جمله تالیفات روح‌الله پورطالب به شمار می‌آید.

بر اساس مضامین این کتاب، بررسی موقعیت و اهمیت جزایر سه‌گانه را به هیچ‌وجه نمی‌توان جدای از موقعیت و اهمیت خلیج فارس در نظر گرفت. جایگاه و موقعیت این جزایر تنها در قالب و محیط کلی خلیج فارس معنا می‌یابد. بر همین اساس، می‌توان بسیاری از ویژگی‌ها و مشخصات ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی خلیج فارس را به این جزایر نیز تعمیم داد.

به لحاظ تاریخی حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک ریشه در دوره امپراتوری‌های عیلامی، ماد، هخامنشی، اشکانی و ساسانی دارد. در این دوران نظم و امنیت ایرانی بر سراسر پهنه آبی خلیج فارس و جزایر آن حکم‌فرما بود.

شواهد حاکمیت ایران بر این جزایر در اسناد رسمى، اسناد تاریخى، کتابچه‏هاى راهنماى دریانوردان، سالنامه‏ها، نقشه‏هاى سیاسى و کارتوگرافیک، گزارش‏هاى ادارى و یادداشت‏هاى رسمى وزارت خارجه انگلیس و اداره امور هندوستان در بریتانیا، در خلال قرن‌های 17 و 18 و قسمت اعظم قرن 19 مشاهده مى‏شود.

در نقشه تهیه شده توسط دفتر امور جنگ در سال 1887، این جزایر به رنگ قلمرو اصلى ایران مشخص شده‌اند و در نقشه «لرد کروزن» از ایران در سال 1892 و نقشه اداره مساحى هندوستان در سال1897 و کتابچه‏هاى راهنماى دریانوردى در خلیج فارس چاپ 1864 و گزارش‏هاى ادارى دولت انگلستان در سال‏هاى 1876 ـ 1875، به عنوان قلمرو ایران درج شده‏اند و جزایر تنب و ابوموسى در حاکمیت ایران‌اند. 

همچنان‌که این کتاب عنوان می‌کند، در قرن 18 و 19 میلادى، این جزایر به صورت مستقیم تحت صلاحیت و اداره ولایت لنگه بوده که خود یک بخش ادارى از استان فارس به شمار می رفت.

کتاب «جزایر سه‌گانه از منظر تاریخی و حقوق بین‌‌الملل» پژوهشی به شمار می‌آید که با ارایه اسناد تاریخی در راستای اثبات حقوقی مالکیت ایران بر این جزایر تدوین شده است.

نخستین چاپ کتاب «جزایر سه‌گانه از منظر تاریخی و حقوق بین‌‌الملل» را اداره کل پژوهش خبرگزاری فارس با شمارگان هزار نسخه در 99 صفحه رقعی به بهای سه هزار و 800 تومان روانه بازار نشر کرده است.


ایبنا