فصلنامه جغرافیا» بر پله 38 ایستاد


1501 بازدید

فصلنامه جغرافیا» بر پله 38 ایستاد

تازه‌ترین شماه فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا با 12 مقاله از پژوهشگران حوزه‌های مختلف جغرافیا به همت انجمن جغرافیای ایران منتشر شد.-
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، نخستین مقاله این شماره با عنوان «نوسازی مسکن و دگرگونی ساختاری- کارکردی خانه‌های روستایی» به قلم عباس سعیدی، مصطفی طالشی و علیرضا رابط به رشته تحریر درآمده است.

در بخشی ار این مقاله آمده است:‌ «این مقاله می‌کوشد، دگرگونی‌های حاصل از فعالیت‌های نوسازی (و بهسازی) در عرصه مسکن روستایی را در چارچوب قانونمندی عام رویکرد «پویش ساختاری- کارکردی» مورد تدقیق قرار دهد. این قانونمندی حاکی از این واقعیت آشکار است که تغییر در ساختار کالبدی، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، زمینه دگرگونی فعالیت‌ها و روابط را هم فراهم می‌آورد.»

دومین مقاله این شماره به قلم زهرا حجازی‌زاده، پرویز ضیائیان، علیرضا شیرخانی با عنوان «مقایسه تخمین دمای سطح با استفاده از داده‌های باند حرارتی» معرفی شده است.

نویسندگان در این مقاله دمای سطح زمین در محدوده استان‌هایی تهران و قزوین را با استفاده از باندهای 4 و 5 سنجنده AVHRR و نیز باندهای31 و 32 سنجنده MODIS اندازه‌گیری کرده‌اند. افزون بر این محققان کوشیده‌اند با توجه به نقشه‌های دمای حاصل از داده‌های دمای سطح و با در نظر گرفتن وضعیت توپوگرافی منطقه، شرایط کلی حاکم بر توزیع دما در سطح منطقه را توجیه‌پذیر کنند.

«سنجش کیفیت زندگی در محله‌های در حال گذار» عنوان سومین مقاله این شماره از فصلنامه جغرافیاست که محمد سلیمانی، حسین منصوریان و زهرا براتی آن را به رشته تحریر درآورده‌اند.

در بخشی از این مقاله آمده است: «محله‌های در حال گذار شهری با داشتن موقعیت ویژه، کیفیت زندگی متمایزی دارند، که ساکنان محلی را با فرصت‌ها و چالش‌های متعددی روبرو می‌سازند. هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش کیفیت زندگی در محله‌های «درحال گذار شهری» با اتکا به شاخص‌های ذهنی بوده است.»

«خشکسالی و ارتباط آن با رطوبت خاک» حاصل تحقیق مشترک محمود احمدی، دکتر کاظم نصرتی، هیوا سلک است. نویسندگان مقاله معتقدند: «نتایج این مطالعه می‌تواند در تعریف شاخصی برای ارتباط بین انواع خشکسالی‌ها (مانند هواشناسی و هیدرولوژیک) مفید باشد.»

سه مقاله بعدی این شماره از فصلنامه جغرافیا با عنوان «آسیب‌شناسی توزیع فضایی قدرت سیاسی در کلانشهر»، «پیش‌بینی دبی اوج سیلابی با استفاده از مدل شبکه عصبی» و‌ «تاثیر مولفه سرمایه اجتماعی بر ارتقای توسعه روستایی» معرفی می‌شوند‌.

«رابطه ظرفیت نهادی و توسعه پایدار منطقهای»،‌ «نوسازی فضاهای عمومی شهری با تاکید بر ساختار مدیریتی» و «برآورد و پهنه‌بندی رواناب ناشی از بارش‌های حداکثر 24 ساعته و آسیب‌شناسی ساختار سیاسی و اداره سرزمینی ایران نسبت ادراک محیطی با آموزه‌های دینی» عنوان‌های پایانی این شماره از فصلنامه جغرافیا را تشکیل می‌دهند.

سی و هشتمین فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا با 12 مقاله در 250 صفحه به مدیر مسوولی دکتر حسن کامران و سردبیری دکتر عباس سعیدی از سوی انجمن جغرافیای ایران منتشر شده است.


ایبنا