حزب یا بنگاه کارچاق‌کنی!


1409 بازدید

حزب یا بنگاه کارچاق‌کنی!
وضع حزب ایران نوین واقعاً تأسف آور شده و غیر قابل تحمل می‌باشد. برای افراد مستعد و با شخصیت حزب به صورت یک سلاخ‌خانه درآمده است. علناً در تمام زمینه‌ها فامیل‌بازی می‌شود و محلی برای افراد روشنفکر و معتقد وجود ندارد. ارزش معنوی و مهارت و استعداد افراد در این تشکیلات مورد نظر نیست. هر کسی در آنجا به فکر خود و فامیل و حتی نوکر و کلفت‌های خود می‌باشد، چنانکه از فامیل مهندس معینی قائم‌مقام دبیر کل بیش از پنج نفر در حزب حقوق می‌گیرند و از فامیل منوچهر کلالی دبیر و سناتور بلوری چندین نفر حقوق‌بر حزب هستند. در حزب گفته می‌شود که تمام هزینه‌های دکوراسیون خانه دبیر کل و هزینه سفرهای وی به خارج از کشور از محل بودجه حزب تأمین شده و بدرخانی مسئول تدارکات حزب مأمور این کار است.
کیهانیان عضو دبیرخانه حزب در یک صحبت خصوصی اظهار می‌داشت که اصغر دانشمند منشی دبیرکل، یک اغذیه فروش بود و زن زیبایی دارد که خوب آواز می‌خواند و می‌رقصد و در جلساتی که معینی و کلالی و فضل‌الله معتمدی داشتند می‌رقصیده و آواز می‌خوانده است و هم اکنون نیز منوچهر کلالی گاه و بیگاه به خانه وی می‌رود و با زن دانشمند ارتباط دارد.
نظریه سه‌شنبه: شنبه فردی مورد اطمینان است و به گفته‌های وی می‌توان اطمینان کرده و هرگونه تحقیق بایستی با رعایت حفاظت کامل انجام شود.
نظریه چهارشنبه: نظریه شنبه تأیید می‌گردد.