بهای بلیط هواپیما و وجه دستی به خانم بلانش‌ گری


1446 بازدید

بهای بلیط هواپیما و وجه دستی به خانم بلانش‌ گری
شماره:1 ـ 110 تاریخ 24/1/2535

موضوع:بهای بلیط هواپیما و وجه دستی به خانم بلانش‌ گری

سازمان مرکزی دربار شاهنشاهی

طبق دستور جناب آقای اسداله علم وزیر دربار شاهنشاهی مبلغ نود و شش هزار و ششصد ریال بابت بهای بلیط مسافرت رفت و برگشت خانم بلانش‌ گری و مبلغ ده هزار ریال که در وجه مشارالیها پرداخت شده جمعاً مبلغ یکصد و شش هزار و ششصد ریال (106600) به موجب چک شماره:48603 مورخ:22/1/2535 در اختیار آن سازمان گذارده می‌شود خواهشمند است دستور فرمائید وصول آن را اعلام دارند.1

رئیس مرکز اسناد و آمار

شماره:64 ـ 222

تاریخ:14/1/1355

1ـ اینکه چرا دربار پهلوی به کار خانم بلانش‌گری در تألیف کتابی راجع به فرح به این میزان اهمیت می‌داده است از دو حال خارج نمی‌باشد؛ نخست آنکه بیشتر به دنبال جلب نظر خارجی‌ها بوده و دیدگاه‌ها و قضاوت‌های آنها در مورد خود را بیشتر از آنچه که در اذهان عموم مردم کشور بوده است مهم می‌شمرده‌اند، لذا به دنبال کتابی برای مصرف در خارج از کشور بوده‌اند،‌ دومین عامل می‌تواند همان بی‌اعتمادی به نویسندگان داخلی باشد.

متأسفانه در دوره‌ی پهلوی تفکری غالب شده بود که تا همین امروز نیز می‌توان رگه‌هایی از آن را در اذهان قشر تحصیل‌کرده‌ی کشور مشاهده کرد و آن اینکه هرچه که به وسیله خارجی‌ها نوشته شود اعتبار و سندیتش بیشتر از تألیفات داخلی است. تألیف مجموعه‌ی تاریخ ایران به‌وسیله‌ِی دانشگاه کمبریج که با صرف هزینه‌های بسیار سنگین همراه بود، بخشی از این نگاه رژیم پهلوی به تاریخ ایران را نشان می‌دهد.