تغییر هویدا از شایعه تا واقعیت


تغییر هویدا از شایعه تا واقعیت
پیش از استعفای ظاهری و در اصل برکناری هویدا از مقام نخست وزیری، شایعاتی در مورد تغییر قریب‌الوقوع نخست وزیر بین افواه عموم پراکنده و حتی جانشین او نیز حدس زده می‌شد، سرانجام در تاریخ 16 مرداد 1356 جمشید آموزگار به نخست وزیری رسید و 17 مرداد هویدا به وزارت دربار منصوب شد.در این سند می‌خوانیم:

« در محافل و مجالس بخصوص بین افراد وابسته به حزب رستاخیز و اتاق اصناف پایتخت شایع است که جناب آقای نخست وزیر [هویدا] و آقای اردشیر زاهدی و آقای دکتر جمشید آموزگار سمت‌هایشان با یکدیگر تغییر خواهد یافت اما روشن نیست که چه کسی جای دیگری را می‌گیرد. »