توصیه به ارتشبد غلامرضا ازهاری نخست‌وزیر


2303 بازدید

خیلی محرمانه ـ غیرقابل رؤیت برای بیگانگان 28 دسامبر 1978 ـ 7 دی 1357

از: دفتر وابسته دفاعی، تهران ـ 12683 به: سازمان اطلاعات دفاعی، واشنگتن

موضوع: ارتشبد غلامرضا ازهاری نخست‌وزیر

جزییات:

در چند روز اخیر از نخست‌وزیر ایران ارتشبد غلامرضا ازهاری در ملاءعام اثری نبوده است. در بین مردم سراسر کشور شایع شده که ازهاری پس از یک حمله قلبی فوت کرده است. این اخبار و شایعات حتی در بین ایرانیان متنفذ درون و اطراف چرخه‌های دولتی نیز شنیده می‌شود.

افسر مستشاری نظامی با یکی از دوستان خانوادگی نزدیک خود که عضو دربار است (حفاظت حداکثر) در رابطه با وضعیت ژنرال ازهاری تماس گرفت. منبع اظهار داشته که ازهاری چند روز پیش حمله‌ای قلبی کرده، ولی الآن حالش بهتر است و دیروز هم سر کارش بوده است. من دیروز او را دیدم (27/12/78). افسر مستشاری نظامی به منبع توصیه می‌کند اگر می‌تواند و چنین موقعیتی دارد، توصیه کند که ازهاری هر چند به طور مختصر در تلویزیون ظاهر شود تا جلوی شایعات فراگیر درباره بیماری و مرگ خود را بگیرد. از رادیو هم می‌شود استفاده کرد، ولی مخالفین می‌توانند ادعا کنند این فقط یک نوار ضبط شده بوده است. منبع پذیرفت که این توصیه‌‌ها را به مسئولین ذیربط بنماید.

نظریات تهیه کننده: منبع قبلاً هم اطلاعات صحیحی ارائه داده و کاملاً قابل اعتماد محسوب می‌شود. موقعیت وی به عنوان عضو دربار شاهنشاهی بایستی به هر قیمتی حفظ گردد، زیرا وی می‌تواند در آینده نیز اطلاعات با ارزشی ارائه دهد.

از مجموعه اسناد بدست آمده از لانه جاسوسی در تهران – کتاب نهم