سخنرانی آیت الله گلپایگانی برای طلاب در مسجد اعظم قم


1810 بازدید

سخنرانی آیت الله گلپایگانی برای طلاب در مسجد اعظم قم
موضوع : سخنرانى آیت‏اللّه‏ گلپایگانى پیرو : 669/21ـ12/3/45از : 21 تاریخ 16/3/45

به : 316 شماره : 817/21صبح روز 11/3/45 آیت‏اله گلپایگانى بعد از اتمام درس در مسجد اعظم قم به مناسبت آغاز تعطیلات تابستانى براى طلاب سخنرانى نمود و ضمن آن اظهار داشت ما از این همه ناراحتى و صدماتى که براى روحانیت و مردم مسلمان روا مى‏دارند نهایت تأثر را داریم زیرا همه مى‏دانید در این چند سال اخیر چه پیشامدها و ضرباتى بر پیکر روحانیت وارد گشته است. همه مشاهده نمودید که در مدرسه فیضیه چه گذشت و چه خسارات هنگفتى را متحمل شدیم چقدر تلفات دادیم و چطور عده زیادى به زندان رفته و شکنجه و آزار دیدند بارى این ناراحتیها فراموش شدنى نیست و اگر کسى این وقایع را نادیده بگیرد حتما بشر نیست و عقل صحیحى ندارد پس ما باید به فکر چاره بوده و در برابر این حوادث مقاومت نمائیم تا به نتیجه مطلوب برسیم من پس از مراجعت از مکه ملاحظه نمودم که ناراحتیهاى تازه‏اى فراهم شده و خیلى متأثر شدم و در این مورد اقداماتى انجام داده‏ام که امیدوارم نتیجه خوبى داشته باشد نامبرده افزود در زمان مرحوم شیخ عبدالکریم حائرى نیز ضربات سنگین بر پیکر روحانیت وارد کردند حتى روضه خوانى نیز ممنوع گردید ناچار مرحوم حائرى شخصى به نام حاج ابوالفضل گلپایگانى را براى تحصیل به عراق1 اعزام نمود ولى وى در نامه اعلام کرد که در اینجا نیز کسى دنبال درس نمى‏رود و از وى خواست که دوباره وسایل عزیمتش را به قم فراهم سازد ولى حائرى پاسخ داد شما باید در آنجا بمانید حتى اگر یک نفر باشید بایستى فعالیت نمائید بالاخره کسى با شما هم صدا خواهد شد و به مرور تعداد زیادى دور خود جمع خواهید کرد. بارى امروز هم مى‏بینید که در اثر زحمت و پشت‏گرمى تعداد 7 هزار نفر طلبه و اهل علم در قم موجود است و اگر چنانکه اینها اراده‏اى به خرج نمى‏دادند امروزه عده‏شان به این پایه نمى‏رسید من امیدوارم شما هم سعى کنید و زحمت بیشترى را متحمل شوید پس وظیفه ماست که به هیچ وجه نباید مأیوس شویم زیر خداوند نیز در قرآن مى‏فرماید اگر شکست خوردید نومید نشوید. وى اضافه نمود روزى شخصى از بوذرجمهرى سؤال کرد چرا شما هر قدر شکست مى‏خورید عقب‏نشینى نمى‏کنید وى پاسخ داد اگر نومید بشوم شکست من قطعى است و وضع بدتر خواهم داشت. نامبرده سپس درباره وضع تحصیلى طلاب صحبت کرد و آنها را تشویق به فعالیت بیشتر نمود و ضمن این بحث افزود که در سابق قفقاز و قسمت بزرگى از آذربایجان متعلق به ایران بود ولى در اثر بى‏لیاقتى مسئولین آنجا به دست بیگانگان افتاد و نتوانستند حفظ نمایند. بعد گفت که ما وظیفه مهمى به عهده داریم و باید جان مردم را حفظ نمائیم البته بدانید که ممکن است دشمنان با ما دم از دوستى و سازش بزنند ولى پرواضح است که این کار به خاطر نفع خودشان است زیرا به ما احتیاج دارند و مى‏خواهند بدین وسیله به هدف و مقصود اصلى خود نایل گردند پس همیشه بیدار باشید. در خاتمه وى براى موفقیت بیشتر طلاب و روحانیون دعا نمود و به سخنان خود خاتمه داد.

آقاى صابرى بهره‏بردارى شود 22/3

در پرونده 9292 بایگانى شود.1ـ اراک فعلى.