غارت و آتش سوزی منازل کارمندان ساواک


2169 بازدید

غارت و آتش سوزی منازل کارمندان ساواک
گزارشمحترما باستحضار میرساند تهدید بغارت و آتش‏سوزى منازل کارمندان ساواک در چند روز اخیر افزایش یافته و در اینمورد تنها کارى که کارمندان توانسته‏اند انجام بدهند این بوده که منزل خود را تخلیه و اغلب اثاثیه خود را بهمان حال گذاشته و خارج گردند. چون با نصب اعلانات در سر چهارراهها و درج اینموضوع که خون کارمندان ساواک اگر ریخته شود حلال است و آتش زدن منازل آنان واجب. یک تبلیغ روانى مؤثر بوده لذا پیشنهاد میگردد براى خنثى‏سازى اینعمل روانى در صورت تصویب چند منزل از خانه‏هائى که مورد تهدید قرار دارند بصورت «تله» درآید و تیمهاى مجهز در آنها مستقر و چنانچه مورد حمله قرار گرفتند با تیراندازى هوائى و پرتاب گاز اشک‏آور چنین وانمود شود که هرآینه بهریک از منازل کارمندان ساواک حمله کنند با چنین مقاومتى مواجه خواهند بود. بموازات این اقدام با آیات طراز اول مذاکره و از آنان خواسته شود با صدور اعلامیه‏اى (شفاها چند نفر از آیات مردم را از آتش زدن منع ساخته‏اند) تظاهرکنندگانرا از این اقدام منصرف نمایند.1

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت تهران ـ شیخان

1ـ آیت‏اللّه‏ سید محمود طالقانى نه بنا به خواست ساواک بلکه با درک توطئه‏اى که در جریان بود امروز (16/10/57) با صدور اطلاعیه‏اى از مردم خواست که تحت تأثیر احساسات انقلابى دست به اقدامات فردى و قضاوتهاى شخصى نزنند و رأسا مبادرت به مجازات افرادى که وابسته به نظام حاکم هستند نکنند. «این عمل ممکن است به کسانى زیان مالى و جانى برساند که یا اصلاً در شناسایى آنان اشتباه شده باشد و یا از افراد معمولى و عادى باشند که مستحق چنین کیفرى نباشند و با فرض استحقاق، لازم است که اتهام آنان اثبات شود، بخصوص که زنان و فرزندان آنان گناهى ندارند و باید دقیقا مورد رعایت قرار گیرند.»

آقاى طالقانى در فراز دیگرى یادآورى شدند: «این نکته را نیز یادآورى مى‏کنم که رژیم هیچ فرصتى را براى بهره‏بردارى از احساسات پاک و انقلابى شما فروگذار نکرده است و نخواهد کرد و شایعات زیادى پراکنده و کسانى را متهم مى‏کنند تا خشم انقلابى مردم را به بى‏راهه سوق دهند...» (اسناد انقلاب اسلامى، ج 2، صص 578 و 579)