بیوگرافی حسنعلی منصور


1557 بازدید
حسنعلی منصور

تاریخ سند: ۱۹ تیر ۱۳۳۷

«...به علت ترقی بی‌جهتی که نموده و به علت نفوذ پدرش و اینکه دکتر [منوچهر] اقبال نسبت به پدر او مدیون بود، او را به این سمت[=معاون نخست‌وزیر] منصوب کرد که مورد تنفر قاطبه جوانان قرار گرفت...شخصیتی ندارد تا تمایلی داشته باشد، ولی پدرش از عمّال درجه اول سیاست انگلیس است...متواضع ولی بی‌شخصیت. افکار عالی به هیچ‌وجه ندارد و تمام ترقی او روی نفوذ پدرش می‌باشد. کم‌مغز، بی‌تجربه، عزیزِ بی‌جهت.»


بیوگرافی حسنعلی منصور