پاسخ شاه به درخواست یک سناتور درباره بازگشت امام خمینی به ایران


تاریخ سند: ۹ شهریور ۱۳۴۴

 

خیلی محرمانه

موضوع‌: اظهارات علی سلیمانی

روز گذشته علی سلیمانی (نامبرده در حال حاضر بازرس وزارت کشور بوده و از جمله اعضای سازمان مخفی کوک نیز می‌باشد) ضمن یک صحبت خصوصی می‌گفت اخیراً سناتور علی دشتی از آقای مهندس شریف امامی رئیس مجلس سنا درخواست نموده که از قول او به شرفعرض اعلیحضرت همایون شاهنشاه برساند اوامری صادر فرمایند که آیت‌الله خمینی از زندان آزاد شود* زیرا به مصلحت می‌باشد، و چون دشتی درباره درخواست خود اصرار ورزیده لذا مهندس شریف امامی موضوع را به شرفعرض رسانیده و لیکن مورد موافقت شاهنشاه قرار نگرفته و در پاسخ فرموده‌اند «دشتی گُه خورده که چنین درخواستی نموده است‌».

-------------------------------------------------------------

* در اینجا یک اشتباه کلامی رخ داده است. چرا که در آن ایام امام خمینی در تبعید (ترکیه) به سر می‌بردند، نه در زندان.


پاسخ شاه به درخواست یک سناتور درباره بازگشت امام خمینی به ایران