آیت‌الله کاشانی و مسأله شناسایی اسرائیل از سوی ایران


تاریخ سند: ۲۵ مرداد ۱۳۳۹

آیت‌الله کاشانی و شناسایی اسرائیل از طرف ایران

از: [روزنامه] «الزمان» چاپ بغداد - ۶ اوت ۶۰

«جناب آقای عاصم گیلانی نامه‌ای به وسیله شخصی برای آیت‌الله کاشانی فرستاد و از وی خواهش کرده بود که کوشش نماید که از شناسایی اسرائیل به وسیله ایران جلوگیری به عمل آید. آیت‌الله کاشانی نیز در پاسخ نامه آقای گیلانی تأکید کرده بود که تمام کوشش خود را برای جلوگیری از این شناسایی مبذول خواهد داشت. ضمناً آیت‌الله کاشانی در نامه خود پرده از روی فعالیت‌های یهودیان ایران جهت نزدیک‌ساختن این کشور با اسرائیل برداشته است.»

*****

یکی از فرازهای بسیار حساس و تاریخی در روابط ایران و اسرائیل، اعتراف به، به رسمیت‌شناختن دولت جعلی و غاصب اسرائیل از زبان محمدرضا پهلوی، شاه ایران بود. شاه در یک مصاحبه مطبوعاتی در تاریخ اول مرداد ۱۳۳۹ در پاسخ عبدالرحمن فرامرزی سردبیر کیهان، درباره شناسایی اسرائیل اظهار داشت:«این شناسایی سابقاً صورت گرفته و امر تازه‌ای نیست. منتها روی جریانات روز و شاید هم از لحاظ صرفه‌جویی، چند سال پیش نماینده ما از اسرائیل احضار شده بود و هنوز هم برنگشته است. ولی این موضوع شناسایی چیز تازه‌ای نیست». این اعتراف و اعلام صریح، آن هم از زبان بالاترین مرجع سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در ایران، پس از حدود یازده‌سال دروغ‌بافی و تزویر و فریب‌کاری، در میان مسلمانان و کشورهای اسلامی بازتاب وسیعی داشت. منابع یهودی و اسرائیلی درباره این حرکت محمدرضاشاه این‌گونه تصریح کرده‌اند:«شاه برخلاف توصیه دکتر اقبال[=نخست‌وزیر وقت] تصمیم به شناسایی کامل[=دوژور] اسرائیل گرفته بود».


آیت‌الله کاشانی و مسأله شناسایی اسرائیل از سوی ایران