اسرای فلسطینی تحت شکنجه در زندانهای اسراییل


947 بازدید

اسرای فلسطینی تحت شکنجه در زندانهای اسراییل

خانواده های اسیران فلسطینی با تجمع مقابل دفتر سازمان صلیب سرخ جهانی در غزه خواستار آزادی فرزندان اسیر خود از اسارتگاههای رژیم صهیونیستی شدند.

بگزارش خبرگزاری قدس(قدسنا) بنقل از پایگاه اینترنتی میدل ایست مانیتوردهها نفراز خانواده های اسرای فلسطینی درحالیکه تصاویری بستگان اسیر خود را در دست داشتند با تجمع مقابل دفتر صلیب سرح در غزه خواستار آزادی آنان ازبنداسراییل شدند.

براساس آمارهای رژیم صهیونیستی در حال حاضر بیش از پنج هزار فلسطینی در اسارتگاههای اسرائیل بسر میبرند. تعدادی از مادرانی که در این تجمع شرکت کرده بودند گفتند که فرزندانشان بیش از 15 سال در اسارت صهیونیستها هستند.


قدسنا