اسامی وزیران دولت جمشید آموزگار


3270 بازدید


به نقل از متن مذاکرات مجلس در هنگام معرفی کابینه به مجلس
‌اکنون هیأت وزیران را به این شرح معرفی می‌نمایم:
‌1- جناب آقای عباسعلی خلعتبری وزیر امور خارجه
‌2- جناب آقای مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ و هنر
‌3- جناب آقای هوشنگ انصاری وزیر امور اقتصادی و دارایی
‌3- جناب آقای صفی اصفیا وزیر مشاور
‌4- جناب آقای محمد یگانه وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه
‌5- تیمسار ارتشبد عظیمی وزیر جنگ
‌6- جناب آقای امیر قاسم معینی وزیر کار و امور اجتماعی
‌7- جناب آقای غلامرضا کیانپور وزیر دادگستری
‌8- جناب آقای کریم معتمدی وزیر پست و تلگراف و تلفن
‌9- جناب آقای دکتر شجاع‌الدین شیخ‌الاسلام‌زاده وزیر بهداری و بهزیستی
‌10- جناب بانو مهناز افخمی وزیر مشاور
‌11- جناب آقای منوچهر گنجی وزیر آموزش و پرورش و سرپرست وزارت علوم و آموزش عالی
‌12- جناب آقای محمود کاشفی وزیر مشاور در امور پارلمانی
‌13- جناب آقای اسدالله نصراصفهانی وزیر کشور
‌14- جناب آقای مرتضی صالحی وزیر راه و ترابری
‌15- جناب آقای احمدعلی احمدی وزیر کشاورزی و عمران روستایی
‌16- جناب آقای منوچهر آگاه وزیر مشاور در امور اجرایی
‌17- جناب آقای محمدرضا امین وزیر صنایع و معادن
‌18- جناب آقای فیروز توفیق وزیر مسکن و شهرسازی
‌19- جناب آقای تقی توکلی وزیر نیرو
‌20- جناب آقای داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی
‌21- جناب آقای کاظم خسروشاهی وزیر بازرگانی


صورت جلسه مذاکرات مجلس شورای ملی به تاریخ سوم شهریور 1356 به نقل از مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم