اظهارات رییس ساواک


2068 بازدید

اظهارات رییس ساواک
در سند زیر سپهبد ناصر مقدم رییس ساواک نتیجه مذاکره با رییس اطلاعات حزب بعث عراق در باره فعالیتهای امام خمینی در آن کشور را به اطلاع شاه رسانده است . این نامه در آستانه خروج امام از عراق نوشته شده است .