نگرانی ساواک از افشاء هم‌پیمانی ایران و اسرائیل


1671 بازدید

نگرانی ساواک از افشاء هم‌پیمانی ایران و اسرائیل
سند زیر نشان می‌دهد که ساواک تا چه حد از افشاء‌روابط ایران با رژیم صهیونیستی واهمه دارد.