یک سند ساواک


731 بازدید

تاریخ گزارش: 30/5/50
از: 15 ه‍ 2                
شماره گزارش: 1327/5 ه‍
موضوع: اظهارات سیدنعمت‌الله رحیمی
سیدنعمت‌اله رحیمی راننده اداره برق ضمن صحبت با یکی از کارگران در پاسخ اینکه سؤال شده چرا اکثر جاهای بدنش جای زخم می‌باشد اظهار داشته.
در همدان پدرم چند مغازه نانوائی داشت و من به مغازه‌ها سرکشی کرده مبلغی پول بر‌میداشتم و به قمار می‌رفتم در حین قمار نزاع در می‌گرفت و منجر به چاقوکشی می‌شد که من هم چند مرتبه چاقو خوردم بالاخره پس از مدتی گواهینامه رانندگی گرفته و اتوبوسی خریدم و به مسافرکشی در شهرستانها پرداختم هنگامی که حزب توده در همدان فعالیت داشت ابتدا پیغام‌های محرمانه حزب را به شهرستان‌ها می‌بردم و پس از این که مورد اعتماد حزب قرار گرفتم حسابدار شدم و دفاتر و صندوق پول در اختیارم گذارده شد و پس از اینکه حزب منحل شد و شروع به دستگیری افراد نمودند من دفاتر و پول صندوق را برداشته و برای مدتی به شمال کشور متواری شدم تا اینکه مدتی گذشت و احساس نمودم به من شک ندارند لذا برگشتم.
نظریه شنبه: نامبرده دارای سابقه شرارت می‌باشد لذا احتمال دارد اظهاراتش صحیح باشد.
نظریه یکشنبه: صحت خبر بعید نیست و احتیاج به تحقیق و بررسی بیشتری در محل (همدان) پیرامون وضع او در گذشته و سوابقش دارد. سادات
نظریه 15 ه‍ 2: نظریه یکشنبه مورد تأیید است.