تشییع باشکوه پیکر یک شهید انقلاب در رضائیه ( ارومیه)


1889 بازدید


تشییع باشکوه پیکر یک شهید انقلاب در رضائیه ( ارومیه)