انتشار نوزدهمین شماره فصلنامه «سخن تاریخ»


1686 بازدید

انتشار نوزدهمین شماره فصلنامه «سخن تاریخ»

«نقش حنبلیان در چالش‌های اجتماعی بغداد در قرن چهارم و پنجم قمری»

«غرب و پدیده استحاله نگرش‌های جوانان در سرزمین‌های اسلامی»

«دغدغه‌های شیخ فضل‌الله‌نوری در مخالفت با انقلاب مشروطه»

رواج دروغ در جامعه ایران عصر قاجار با تکیه بر دوران ناصر‌الدین‌شاه

سجاد برزگر

 نقش حنبلیان در چالش‌های اجتماعی بغداد در قرن چهارم و پنجم قمری

محمدحسن پورقنبر

 بررسی تطور گزارش‌های شهادت کودک امام حسین علیهماالسلام از آغاز تا پایان قرن پنجم

علمدار حسین‌شاه

 غرب و پدیده استحاله نگرش‌های جوانان در سرزمین‌های اسلامی

 چکیده: ظهور نسل جوان، از مهم‌ترین تحولات قرن اخیر در جهان اسلام است و نیازهای روانی و فکری، از بارزترین نیازهای این طبقه، به شمار می‌آید که اگر جوامع اسلامی از آن غافل شوند، انحرافات و پیامدهای ناگواری را به همراه خواهد داشت. فاجعه غرب‌گرایی و بی‌هویتی جوانان از جمله این پیامدها است که به صورت‌های مختلف بروز می‌کند. با نگاهی بر پژوهش‌های انجام شده قبلی، باید گفت چندان به این موضوع توجه نشده و نهایت کاری که صورت گرفته، این بوده که بیش‌تر به جنبه‌های آماری ناکارآمد، تکیه شده، بنابراین، چرایی گرایش جوانان مسلمان به غرب هم‌چنان نیازمند پاسخ است.(سؤال) مجموعه‌ای از عوامل داخلی با تأکید بر نقش بیش‌تر استعمار فرانو و نیز ویژگی‌های جوانی، از عوامل گرایش جوانان مسلمان به غرب به شمار می‌آید.(فرضیه) شناسایی عوامل گرایش جوانان مسلمان به غرب و مهم‌تر از آن، یافتن راه‌های جلوگیری از گرایش، به منظور به کارگیری پتانسیل جوانان برای توسعه، از مقاصد این مقاله است.(هدف) مطالعه تاریخی در پرتو بررسی تحلیلی، راهی است که دست‌یابی به پاسخ را فراهم می‌آورد.(روش) مقاله بر لزوم تعیین استراتژی، ضرورت پیش‌گیری، برنامه‌ریزی و الگوسازی رفتاری تأکید می‌کند.(یافته)

بدرالسادات علیزاده

 چکیده: ظهور خوارج در اثنای نبرد صفین و تداوم آن، به شکل‌گیری و رشد مسائلی نو در عرصه مسائل مختلف دینی انجامید. طرح مسائل عقیدتی، سیاسی و اجتماعی در مورد حکم مرتکب گناه کبیره، اندیشه‌های سیاسی، آراء اجتماعی، عقاید مذهبی و مسائل زنان، موجب اختلاف و انشعاب خوارج به فرقه‌های متعددی از جمله ازارقه، نجدات، صفریه، اباضیه، واقفیه، اخنسیه و شبیبیه گردید. لذا برخی مسائل و بدعت‌ها در عقاید فرق مختلف خوارج در مورد زنان، از جمله جواز و تحریم حکم سنگسار و ازدواج و عدم زناشویی با کافر به ویژه در فرقه شبیبیه، مبهم باقی مانده و تنها درک و شناخت اندکی از آن وجود دارد. بنابراین، مقاله حاضر به این پرسش می‌پردازد که دیدگاه خوارج به ویژه شبیبیه درباره مسائل مختلف زنان چیست؟(سؤال) به نظر می‌رسد خوارج مانند سایر مسائل دینی، دچار بدعت‌های فراوانی در مورد زنان شده‌اند.(فرضیه) مقاله می‌کوشد با عرضه دیدگاه‌های خوارج درباره زنان، شناخت عمیق‌تری از آنان در تاریخ اسلام پدید آورد.(هدف) نیل به این هدف، به شیوه تاریخی ـ تحلیلی دنبال شده است.(روش) حضور زنان در امور اجتماعی، حق زنان به امامت قوم و شرط هجرت در ازدواج با زنان، از جمله نتایج مقاله است.(یافته)  

سیدمحسن آل‌غفور

بشری نوروزی

 شایان ذکر است،‌‌ نوزدهمین شماره فصلنامه علمی ـ ترویجی سخن تاریخ سال هشتم ویژه بهار و تابستان 1393، به صاحب‌امتیازی جامعةالمصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم)‌العالمیة (مجتمع آموزش عالی امام خمینی رحمةالله‌علیه) و مدیرمسؤولی نعمت‌الله‌ صفری فروشانی در 137 صفحه با شمارگان 1200 نسخه به جامعه علمی کشور عرضه شده است .


خبرگزاری رسا