عکس‌العمل روحانیون در مقابل جشن هنر شیراز


2441 بازدید

عکس‌العمل روحانیون در مقابل جشن هنر شیراز
براساس سند زیر در اعتراض به برنامه مبتذل موسوم به جشن هنر شیراز، روحانیون این شهر تشکلی به نام «اتحادیه روحانیون شیراز» بوجود آوردند تا به مقابله با تبعات این ابتذال بپردازند.