قرمزته ـ ‌آبیته


2198 بازدید

موضوع: برخورد طرفداران تیم تاج و پرسپولیس
پس از پایان مسابقه فوتبال تیم‌های تاج و پاس تماشاچیانی که در میدان بودند به دو گروه تقسیم شده و در خیابان به راه افتادند طرفداران تیم تاج خیلی کم بودند و هوداران تیم پرسپولیس بسیار زیاد بودند به چند گروه تقسیم و پشت سر دسته اول حرکت نمودند. طرفداران تیم تاج با شعار (قهرمان آسیا متشکریم) و دیگران با شعار (پرسپولیس تو قلب مردم قهرمانه) به راه خود ادامه می‌دادند در این موقع شعار طرفداران تیم تاج عوض شد و همگی می‌گفتند تاج قهرمان ـ تاج قهرمان و مخالفین آنها فریاد می‌زدند تاج ... مال ـ تاج ... مال جمعیت موقعی که از تخت جمشید گذشت عده‌ای می‌گفتند (یا فوتبالو جمعش کنید ـ یا تیمسارو عوض کنید) و عده‌ای دیگر می‌گفتند (مرگ بر این تیمسار قانون شکن) در دروازه دولت پلیس به مردم حمله کرد طرفداران تاج شعار می‌دادند جاوید شاه ـ جاوید شاه و طرفداران پرسپولیس فریاد می‌زدند مرگ بر این دولت قانون شکن و عده‌ای هم در حالی که فرار می‌کردند شعار می‌دادند مرگ بر این دیکتاتور.
جمعیت طرفدار تاج از ورود به خیابان سعدی منصرف شدند و به طرف لاله‌زار رفت. در این بین عده‌ای از طرفداران پرسپولیس نیز به خیابان لاله‌زار داخل شدند و تا میدان سپه بر ضد تیم تاج و تیمسار خسروانی شعار می‌دادند البته پلیس چند مرتبه آنان را متفرق کرد لکن مجدداً به هم پیوستند.
نظریه شنبه: شنبه نظری ندارد.
نظریه یکشنبه: یکشنبه نظری ندارم. آزرم
نظریه چهارشنبه: نظری ندارد.


قرمزته ـ ‌آبیته