چهار جلد کتاب اسناد لژ فراماسونری بیداری ایران دوباره منتشر می‌شود


960 بازدید

چهار جلد کتاب اسناد لژ فراماسونری بیداری ایران دوباره منتشر می‌شود

انتشارات سوره مهر در نظر دارد 4 چهار جلد اول مجموعه پنج جلدی «تاریخ آغازین فراماسونری در ایران» که شامل بیش از 130 سند درباره نخستین لژ رسمی تشکیل شده در ایران است را تجدیدچاپ کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران و به نقل از سوره مهر، این مجموعه براساس بیش از 130 پرونده موجود در آرشیو لژ فراماسونری بیداری ایران (نخستین لژ رسمی تشکیل شده در ایران) که در کتابخانه و مرکز اسناد حوزه هنری نگه داری می‌شده، نگاشته شده است.
 
مجموعه اسناد لژ بیداری ایران عبارت است از 121 پرونده که نام 121 عضو لژ بیداری ایران را بر خود دارد و به ترتیب از شماره 1 تا 121 شماره گذاری شده است. هم چنین هشت پرونده دیگر نیز وجود دارد که نام هشت عضو دیگر روی جلد آنها نقش شده، منتها آنها را شماره گذاری نکرده‌اند.
 
علاوه بر این، شش پرونده دیگر نیز وجود داشته که دو مورد از آنها شماره مشخصی نداشتند و به افراد معینی مربوط نبودند، اما عنوان هر پرونده روی جلد آن نوشته شده بود.
 
در جلد اول این مجموعه، به کلیاتی اعم از بیان مفاهیم عمومی درباره ماهیت پدیده فراماسونری و تاریخچه آغازین آن در ایران، و چگونگی تأسیس و پایان کار نخستین لژ پرداخته شده است. سه جلد پس از آن هر کدام حاوی شرح زندگینامه افراد و اسناد موجود در پرونده آنها و تصاویر اسناد است؛ بدین ترتیب که جلد دوم شامل چهل عضو لژ مزبور است.
 
از جمله شخصیت‌های قابل ذکر در این مجلد می‌توان از حاجی سیاح، تقی زاده، اردشیر جی، آقامیرزا محمدصادق طباطبایی، ذکاءالملک و میرزا محمدعلی خان تربیت نام برد.
 
جلد سوم شامل پرونده‌های شماره‌های 41 تا 80 است. از چهره‌های شاخص آن می‌توان حسینقلی‌خان نواب، هدایتقلی خان، میرزاعلی اکبرخان قزوینی مشهور به دهخدا، آقا شیخ ابراهیم زنجانی، سردار اسعد، صمصام السلطنه، میرزا ابوالحسن خان فروغی، وثوق الدوله، مشیرالدوله، صنیع الدوله و قوام السلطنه را نام برد.
 
جلد چهارم نیز از پرونده شماره 81 تا 121 را شامل می شود. چهره‌های شناخته شده این جلد عبارت‌اند از: مسیو یپرم، کمال‌الملک، مخبرالسلطنه و ثقه الملک.
 
گفتنی است جلد اول و دوم این مجموعه را که حمیدرضا شاه آبادی تدوین کرده به ترتیب در سال‌های 1378 و 1380 و جلد سوم و چهارم این اثر نیز به کوشش یحیی آریا بخشایش به ترتیب در سال‌های 1384 و 1387 از سوی سوره مهر منتشر شده است.