جایگاه والای علمی و اخلاقی امام خمینی به روایت ساواک


4104 بازدید

جایگاه والای علمی و اخلاقی امام خمینی به روایت ساواک
در این سند، اطلاعاتی هر چند مختصر در مورد جایگاه والای علمی امام خمینی در حوزه علمیه قم و نیز ویژگی های بارز اخلاقی ایشان همچون متانت و شجاعت ذکر گردیده است.