استعفای هویدااز رایزنی سفارت ایران در ترکیه


2269 بازدید

استعفای هویدااز رایزنی سفارت ایران در ترکیه


محرمانه

تاریخ 9/2/1337

بعرض مى‏رساند :

آقاى امیرعباس هویدا رایزن سفارت کبراى شاهنشاهى ایران در آنکارا که بمناسبت نزاع و کشمکش با تیمسار سرلشگر ارفع سفیرکبیر ایران در آنکارا از شغل خود استعفا داده است دیروز باتفاق مادر خود با اتومبیل از راه بازرگان وارد تهران گردید. امیرعباس هویدا که در شرکت ملى نفت ایران با حقوق گزافى شغل جدیدى باو واگذار شده است امروز در وزارت خارجه حضور یافته و با آقاى جمشید قریب1 رئیس اداره تشریفات ملاقات نمود.

نامبرده چنین اظهار داشت : (در سفارت کبراى شاهنشاهى ایران همیشه بین کارمندان و سفیرکبیر مشاجره لفظى صورت مى‏گیرد و حتى سفیرکبیر اخیرا بیکى [به روى یکى ]از کارمندان سفارت کبرى آقاى دکتر اسپاهانى که مرد 65 ساله‏اى است و عمرى در سفارت کبرى خدمت کرده هفت تیر کشیده است. سرلشگر ارفع در سفارت کبرى هفت‏تیرى به کمر بسته و با نشان دادن آن کارمندان را تهدید مى‏نماید. به آقاى وافى2 وزیر مختار اظهار داشته خوب است یکى از اطاق‏هاى سفارت کبرى را تبدیل به زندان نموده که کارمندان متخلف را در آنجا زندانى نمائیم ـ ترکها به [براى] نامبرده هیچ اهمیتى قائل نمى‏شوند و کسى در کشور نیست که اینها را بعرض اعلیحضرت همایون شاهنشاه رسانیده که بازرسى به سفارت کبراى ایران در آنکارا اعزام دارند.

اگر سرلشگر ارفع به این قبیل رفتار خشن خود ادامه دهد کلیه کارمندان سفارت کبراى ایران در آنکارا استعفا داده و به تهران مراجعت خواهند نمود فعلاً در وزارت خارجه کسى نیست که با او همکارى نماید مثلاً به آقاى بهرامى معاون اداره تشریفات پیشنهاد شد که بجاى آقاى امیرعباس هویدا به آنکارا برود ولى قبول نکرده است.

در وزارت خارجه شایع شده که سرلشگر ارفع بالاخره مجبور خواهد شد استعفا بدهد و به تهران برگردد.

وزارت امورخارجه خیلى میترسد از اینکه این اخبار داخلى سفارت در جراید ترکیه منتشر شود و [بر]آبرو و حیثیت ایران در پیش ترکها لطمه وارد آید...

سرلشگر ارفع اخیرا در دانشکده زبان و ادبیات ترکیه نطقى راجع به روابط ایران و ترکیه ایراد نموده که متن آن در روزنامه ظفر ارگان حزب دموکراتى ترکیه (در تاریخ 15 آوریل) منتشر شده که عین روزنامه به پیوست3 تقدیم مى‏گردد تا دستور فرمایند آن را به فارسى ترجمه و بعرض آن مقام منیع برسانند.

986 ـ 15/2/37 46 ـ الف ـ ر

[تیمور بختیار :] آقاى هویدا تشریف بیاورند دفتر من

دائره 5 ـ 1ـ ضمیمه پرونده تیمسار سرلشگر ارفع

2ـ آقاى مدیرکل یادداشت نمودند که... آقاى امیر عباس هویدا اطلاع دهید... 14/2

اداره یکم 321 ـ 14/2/37

1ـ جمشید قریب با نام مستعار نصراله فرزند عباسقلى در سال 1290 در تهران متولد شد و پس از طى تحصیلات مقدماتى، لیسانس خود را در رشته حقوق گرفت. وى از عناصر طرفدار و مورد اعتماد رژیم پهلوى و مدتى هم سفیر ایران در آمریکا بود. نامبرده پس از پیروزى انقلاب اسلامى طى حکم مورخه 28/11/1358 از خدمت دولتى منفصل شده است.

اسناد ساواک ـ پرونده انفرادى

2ـ جلیل وافى در سال 1340 در حالیکه سمت وزیرمختارى داشت، از طرف وزیر امورخارجه به عنوان «ریاست دفتر خارجى شوراى مرکزى جشنهاى 2500 ساله» به جواد بوشهرى معرفى شد. در سال 1348 که وى براى معالجه به کشور انگلستان رفت و معالجه‏اش به طول انجامید، دکتر پرویز مهدوى در سمت فوق، جایگزین او شد.

اسناد ساواک ـ پرونده انفرادى

3ـ روزنامه مورد اشاره در سوابق موجود نبود.