«تاریخ معاصر ایران» به چاپ یازدهم رسید


11294 بازدید

«تاریخ معاصر ایران» به چاپ یازدهم رسید

موسی نجفی و موسی حقانی تاریخ معاصر ایران را از لحاظ زمانی کمی گسترده‌تر از دویست یا سیصد سال اخیر می‌بینند و برای بررسی تاریخ معاصر ایران به دورۀ صفویه به بعد رجوع می‌کنند. همین نگاه در مرور مختصر تاریخ در کتاب «تاریخ معاصر ایران» حاکم بوده است. بنابراین در کتاب «تاریخ معاصر ایران» مخاطب تاریخ را از زمان صفویه تا به امروز مرور می‌کند.

در قسمتی از مقدمه این کتاب آمده است: «سعی ما در نگارش این کتاب بر این نکته متمرکز بوده است که راهی هرچند کوتاه بر عمق تاریخ قرون اخیر ایران زده و مسائل را در این نقب فکری – تاریخی مورد بررسی قرار دهیم. مشکل بزرگ در فهم تاریخ ایران این است که تحلیلی کلی و نگاهی که بتواند نسبت‌ها و ارزش‌ها و شاخص‌ها را با هم بسنجد کمتر وجود دارد و این اثر سعی نموده مروری کلی بر این مهم داشته باشد».

مطرح کردن ریشه‌های تاریخی مسائلی از قبیل بیداری اسلامی، اقتصاد مقاومتی، فراماسونری و انجمن‌های مخفی از جمله ویژگی‌های این کتاب است.

در این کتاب راهکاری که برای شناخت جریان خدمت و خیانت ارائه شده است: «یکی از مواردی که می توان با آن در تاریخ 200 سال گذشته جریان خدمت و خیانت را به طور روشن تری شناسایی کرد، دو نظریه «موازنه منفی» و «موازنه مثبت» است. آنان که در موازنه منفی قرار دارند؛ خادم، خدمتگزار و مهره‌های درخشان تاریخ هستند و کسانی که در مسیر موازنه مثبت قرار می گیرند، چهره‌های منفی و خائن تاریخ هستند».

مرور اجمالی وقایع و اتفاقات در قالب جدول، بیان حکایت‌های نغز تاریخی در خلال مباحث از جمله مواردی است که بر جذابیت کتاب افزوده است.

چاپ یازدهم کتاب «تاریخ معاصر ایران» در ٣٧٢ صفحه با قیمت٩٥٠٠تومان منتشر شده است.

برای تهیه این کتاب می‌توانید با شماره تلفن 32351709-031 تماس بگیرید یا به صورت آنلاین از سایت چهارسوق به آدرس http://4soooq.ir تهیه کنید.


فارس