شناخت شهید کشوری در یک کتاب برای نوجوانان


1362 بازدید

شناخت شهید کشوری در یک کتاب برای نوجوانان

پر پروازعنوان کتابی به قلم حسن احمدی است. نویسنده در این کتاب با ساخت فضایی بین تخیل و واقعیت به زندگی سرگرد خلبان شهید احمد کشوری و فعالیت های او در زمان جنگ تحمیلی پرداخته است. 

ﻣﻀﻤﻮن ﮐﺘﺎب ﭘﺮ ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﻪ دﺧﺘﺮﻧﻮﺟﻮان اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ به روایت ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺸﻮری در جنگ افتاده ﻣﯽ‌ﭘﺮدازﻧﺪ. در این داستان ، یکی از دخترها دفتری دارد که یادداشت‌هایی از سخنان افراد مختلف درباره شهید کشوری در آن جمع آوری شده است. دختر دفترش را برای پیدا کردن موضوع تحقیق به دوستش قرض می‌دهد و تاکید می‌کند که از آن مواظبت کند، اما در نهایت دفتر گم می شود و به دنبال آن ماجراهایی بوجود می آید. 

دربخشی از این کتاب می خوانیم: آن روز رفته بود درباره موضوع تحقیقی که معلم گفته بود،از دوستش کمک بگیرد. درمیان حرفهایشان چشمش به دفترچه‌ای روی میز افتاد.دفترچه‌ای با جلد چرمی آبی رنگ! مریم با نگاهی به دفترچه گفت:کاش می شد وقت می کردی و مطالب این دفتر را می خواندی.شاید با خواندن این نوشته ها به جای خانم معلم تو موضوعی را به او پیشنهاد می کردی...»

حسن احمدی متولد سال 1338 یکی از نویسندگان پرکار درحوزه کودکان و نوجوانان است که سابقه سردبیری ماهنامه باران و همچنین همکارى با هفته‌نامه و ماه‌نامه‌ سروش را درکارنامه کاری خود دارد.
آیینه‌‌‌ سرخ، پیام آزادی،افسانه‌ دانى و مانى، باران که مى‌‌بارید،یک پروانه، هزار پرواز ،بزرگ‌مردان کوچک ،بوى خوش سیب ،به‌خاطر پرنده‌ها و تک درخت سیب از جمله آثار این نویسنده در حوزه کودک ونوجوان به شمار می روند.

چاپ جدید کتاب پرپرواز در شمارگان هزار نسخه با قیمت 5000 تومان از سوی انتشارات سروش منتشر شده است.


ایبنا