از یک‌سویه‌گی در روایت انقلاب با رمان و داستان دست برداریم


1354 بازدید

از یک‌سویه‌گی در روایت انقلاب با رمان و داستان دست برداریم

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ محمدکاظم مزینانی درباره داستان «آه با شین» گفت: از سال‌های پیشین به این فکر افتادم تا کتابی در خصوص وقایع و فراز و فرودهای انقلاب اسلامی در قالب داستان بنویسم زیرا نسل من حرف برای گفتن زیاد دارد. در کتاب «شاه بی‌شین» به شخصیت شاه پرداختم و نگاهی هم به زندگی محمد رضا پهلوی داشتم.

این نویسنده با بیان اینکه احساس کردم در زمینه داستان انقلاب حرف تازه‌ای برای گفتن دارم تصریح کرد: بسیاری از کتاب‌های منتشر شده در زمینه داستان انقلاب نگاهی یک سویه به این مسئله داشته‌اند؛ احساس کردم که نسل جدید در این خصوص اغنا نمی‌شود و ما نتوانستیم آنطور که باید در قالب شعر و داستان پیام انقلاب را انتقال دهیم.مستند و مستقل دیدن مسائل مربوط به انقلاب اسلامی نیاز امروز ما در این عرصه است؛ باید مسائل مربوط به آن دوران به درستی تحلیل شوند.

وی افزود: رمان «آه با شین» روایت‌کننده فعالیت یک مبارز انقلابی چپ با فضای فکری کمونیستی است که از دهه 20 شمسی و بدو تولد شخصیت اصلی داستان آغاز می‌شود و تا سال 90 ادامه دارد. در این رمان به تناقضات و تفاوت‌های نسلی بین شخصیت اصلی داستان و فرزندش اشاره داشته‌ام.

مزینانی با اشاره به اینکه در این رمان نشان دادم که نسل انقلاب چه فاصله وحشتناکی با نسل امروز دارد گفت: نسل انقلاب با نسل حاضر از نظر عقیدتی و گفتمان فاصله شدیدی دارد؛ این رمان به دنبال چرایی این قضیه نیست و تنها این تناقضات و تفاوت ها را توصیف می‌کند تا خواننده خود در این باره به قضاوت بنشیند.

نویسنده کتاب «شاه بی‌شین» اظهار کرد: با خواندن این کتاب نسل جوان با افکار پدرانشان در زمان انقلاب آشنا می‌شوند و از طرفی مسئولان متوجه خواهند شد که چه فاصله عمیقی بین جوانان امروز و نسل انقلاب وجود دارد.نباید گفتمان انقلاب اسلامی یک سویه باشد و نباید همه چیز را سیاه و سفید دید زیرا نگاه خطرآفرینی است.

وی در خصوص نامگذاری کتاب «آه بی‌شین» گفت: من در این کتاب از سوژه‌های انقلاب اسلامی استفاده کردم و به نوعی بازخوردهای مربوط به انقلاب در عمق جامعه را به صورت کشف دوباره‌ای مطرح کردم. سعی کردم که اسم کتاب نیز معماوار مطرح شود تا مخاطب را به کتاب جلب کند و برایش سوال شود که در کتاب به چه چیزی پرداخته خواهد شد.اسم با درونمایه کتاب همپوشانی دارد.


تسنیم